home

Komende ledenvergadering(en)

Door Corona zijn de gebruikelijke ledenvergaderingen vervallen.
We gaan daarom voor onze ledenvergadering digitaal.

Concept Agenda ledenvergadering donderdag 19 november 2020
Digitale bijeenkomst vanaf 19:00 uur toegankelijk, start vergadering van 19:30 tot 21:00 uur

Voor het bijwonen van deze ledenvergadering worden twee punten voor het
kwaliteitsregister SPV aangevraagd.


1. Opening door de voorzitter mevrouw Nandl Lokhorst
    
2. Corona impact ook voor de V&VN

3. Stand van zaken / speerpunten nov 2019 - nov 2020
  
4. Resultatenrekening 2019 en begroting 2021
       
5. Reorganisatie V&VN en inzet afdeling SPV

6. Rooster van aftreden, oproep kandidaat bestuursleden

7. Nieuw boek over de SPV, een ware jubileum uitgave
 
8. Sluiting en invullen deelnemerslijst

Alle deelnemers aan deze digitale vergadering zullen een leuke
attentie van het bestuur toegestuurd krijgen.


De vergaderdata en ook weer studiemiddagen in 2021 zijn nog niet definitief vastgesteld. Nadere mededelingen volgen.


 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16