home

Komende ledenvergadering(en)

Concept Agenda ledenvergadering donderdag 15 november 2018
10:00 - 12:15 uur

Voor het bijwonen van deze ledenvergadering zijn twee punten voor het
kwaliteitsregister SPV aangevraagd.

Concept Agenda
 1. Opening door de voorzitter. mevrouw Nandl Lokhorst
 2. Mededelingen
 3. Verslag algemene ledenvergadering 17 mei 2018
 4. Stand van zaken speerpunten mei 2018 - nov 2018 
     4.1 Organisatie 
     4.2 Inhoud, kwaliteit en opleiding
     4.3 Werkveld SPV
5. Begroting V&VN-SPV 2019 
6. NLQF en regieverpleegkundige
7. Actueel onderwerp
8. Bestuur samenstelling
9. Rondvraag en sluiting van de vergadering.
 


De vergaderdata en ook weer studiemiddag in 2019 zijn:

Donderdag 16 mei 2019
Donderdag 21 november 2019

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16