home

Komende ledenvergadering(en)

Concept Agenda ledenvergadering donderdag 16 mei 2019
10:00 - 12:15 uur

Voor het bijwonen van deze ledenvergadering worden twee punten voor het
kwaliteitsregister SPV aangevraagd.

Wanneer de vergaderstukken klaar zijn krijgen al onze leden begin mei een mailing van de vastgestelde agenda met vergaderstukken.

Concept Agenda
 1. Opening door de voorzitter mevrouw Nandl Lokhorst
 2. Mededelingen
 3. Verslag algemene ledenvergadering 15 november 2018
     Verslag ALV inclusief presentatie V&VN inzet voor de afdeling
4. Stand van zaken speerpunten nov 2018 - mei 2019 
     4.1 Organisatie 
     4.2 Inhoud, kwaliteit en opleiding
     4.3 Werkveld SPV
5. Resultatenrekening V&VN-SPV 2018 
6. Strategisch beleid voor de komende jaren
7. Bestuur samenstelling, rooster van aftreden
8. Rondvraag en sluiting van de vergadering.
 


De vergaderdata en ook weer studiemiddag in 2019 zijn:

Donderdag 16 mei 2019
Donderdag 21 november 2019

De vergaderdata en ook weer studiemiddag in 2020 zijn:

Donderdag 14 mei 2020
Donderdag 19 november 2020

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16