home

Komende ledenvergadering(en)

Door Corona zijn de gebruikelijke ledenvergaderingen vervallen.
We gaan daarom voor onze ledenvergadering digitaal.

Agenda ledenvergadering donderdag 20 mei 2021
Digitale bijeenkomst vanaf 19:00 uur toegankelijk, start vergadering van 19:30 tot 21:00 uur

Voor het bijwonen van deze ledenvergadering worden twee punten voor het
kwaliteitsregister SPV aangevraagd.


1. Opening door de voorzitter mevrouw Nandl Lokhorst
    
2. Corona impact ook voor de V&VN

3. Stand van zaken / speerpunten nov 2020 – mei 2021

4 Vereniging Nieuwe Stijl (VNS)

5 Pilot samenwerking GGZ afdelingen

6 Kwaliteitsstatuut GGZ en belang voor SPV

7 POH-GGZ ontwikkelingen

8 Resultatenrekening 2020

9 Rooster van aftreden, benoeming bestuursleden

10Sluiting en invullen deelnemerslijst


Volgende ledenvergadering hopen we weer fysiek te kunnen doen op 18 november 2021

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16