home

Archief afdelingsgaderingen 2009

Agenda ledenvergadering 26 november 2009

 1. Opening door de voorzitter, de heer Didier Rammers
 2. Mededelingen
 3. Verslag algemene ledenvergadering 28 mei 2009
 4. Stand van zaken speerpunten 2009
     4.1 Organisatie
     4.2 Opleiden en specialisme
     4.3 Eerste lijn
          4.3.1 POH-GGZ
          4.3.1 SPV in de eerste lijn
          4.3.2 SPV als zelfstandig gevestigd professional
     4.4 Communicatie en PR
     4.5 Inhoud en kwaliteit
 5. Contributie en Begroting 2010
 6. Bestuursmutaties
     6.1 Helmi Savelhout treedt af als lid, niet herkiesbaar
     6.2 Didier Rammers treedt af als voorzitter, herkiesbaar
 7. Huishoudelijk reglement afdeling SPV
 8. Feestelijke opening deskundigheidsgebied SPV in het kwaliteitsregister
 9. Rondvraag en sluiting van de vergadering.

Bijlagen

Vergaderstukken en agenda 26 november 2009 (PDF 975Kb)

Presentatie kwaliteitsregister en deskundigheidsgebied SPV (PDF 246Kb)


Agenda ledenvergadering 28 mei 2009

Andere vergaderlocatie dan gebruikelijk:
Hogeschool Domstad
Weg der Verenigde Naties 1
3527 KT Utrecht

Agenda ledenvergadering

 1. Opening door de voorzitter, de heer Didier Rammers
 2. Mededelingen
 3. Verslag algemene ledenvergadering 27 november 2008
 4. Stand van zaken speerpunten 2008/2009 (zie bijlage 2)
     4.1 Organisatie
     4.2 Opleiden en specialisme
     4.3 Eerste lijn
          4.3.1 POH-GGZ
          4.3.1 SPV in de eerste lijn
          4.3.2 SPV als zelfstandig gevestigd professional
     4.4 Communicatie en PR
     4.5 Inhoud en kwaliteit
 5. Resultatenrekening 2008 (zie bijlage 3)
 6. Kwaliteitsregister V&VN en deskundigheidsgebied SPV
 7. Voortgang medicatie voorschrijven
 8. Rondvraag en sluiting van de vergadering.

Bijlagen

Vergaderstukken en agenda 28 mei 2009 (PDF 485Kb)

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16