home

Stand van zaken Zelfstandige Praktijk SPV

September 2011

Informatie voor SPV'en die een eigen praktijk willen starten, nu samengevat in een pdf-paper. Onderwerpen zijn:

- Rechtstreeks declareren (Vooral de beperkingen)
- Platform V&VN Zelfstandigen
- V&VN Zelfstandigen nieuwsgroep
- Coöperatie van Zelfstandige Zorgprofessionals
- Handboek Zelfstandig ondernemen in de Zorg
- LinkedIn groep SPV
- ZZp en het Kwaliteitsregister V&V
Er zijn diverse links voor meer informatie opgenomen.

Download de paper zelfstandige Praktijk SPV (pdf).
November 2009

Op diverse fronten wordt er gewerkt aan de verbetering van de positie van zelfstandige verpleegkundigen en verzorgenden door V&VN en het bestuur van de afdeling SPV . Een steeds groter wordende groep SPV ‘en besluit zelfstandig praktijk te gaan voeren.
Op 10 juni 2009 is het platform V&VN Zelfstandigen opgericht. In de organisatie van dit platform zijn een aantal SPV’en actief en een groeiend aantal SPV’en meldt zich aan als lid van het platform. Het platform is bedoeld voor verpleegkundigen en verzorgenden die lid zijn van V&VN en als zelfstandige in de verpleging of de verzorging werkzaam zijn.
De drie belangrijkste speerpunten van het platform zijn: het organiseren, positioneren en professionaliseren van de zelfstandige verpleegkundigen en verzorgenden. Het platform ontwikkelt producten waar zelfstandigen behoefte aan hebben om goede kwaliteit van zorg te bieden zoals kwaliteitskeurmerk, netwerkmogelijkheden, onderzoek naar de mogelijkheden van een coöperatie, een klachtenregeling etc.

Zie voor verdere informatie, zie bij V&VN: Vakdossier Zelfstandigen.


September 2008

De werkgroep SPV en Zelfstandige praktijk is de afgelopen maanden 2 x bij elkaar geweest. Inmiddels zijn op centraal niveau binnen V&VN  de ontwikkelingen, voor verpleegkundigen en verzorgenden die als zelfstandige werkzaam zijn, in een stroomversnelling gegaan.

Graag informeren wij jullie over deze ontwikkelingen:

V&VN heeft voor zelfstandigen in de verpleging en de verzorging een eigen klachtenregeling opgezet Klachtenregeling zelfstandigen.

Daarnaast is een digitale nieuwsgroep V&VN Zelfstandige verpleegkundigen en verzorgenden opgestart. Via deze nieuwsgroep kunnen zelfstandigen met elkaar netwerken, zodat niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.
Zie Digitale nieuwsgroep.

Zelfstandigen kunnen via V&VN advies krijgen over korting op financiële producten en diensten van VVAA via Financiële diensten. Denk bijvoorbeeld aan verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid en beroepsaansprakelijkheid.

Momenteel onderzoekt V&VN de mogelijkheden om de door zelfstandigen verleende zorg direct toegankelijk te maken, zodat zelfstandigen rechtstreeks bij zorgkantoren en zorgverzekeraars kunnen declareren en niet langer aangewezen zijn op bemiddelingsbureaus.

Deze ontwikkelingen op centraal niveau binnen V&VN maken dat er binnen de werkgroep al een herdefiniëring van de taken heeft plaatsgevonden. De werkgroep zal o.a. als vraagbaak dienen voor centraal en deze op verzoek van specifiek informatie betreffende de SPV voorzien en anderzijds zaken voorleggen aan centraal die vanuit SPV gezien van belang worden geacht.
Via de  nieuwsgroep kunnen kennis en ervaringen worden uitgewisseld en kwesties aan de orde komen die we beter gezamenlijk via V&VN kunnen aanpakken. We adviseren jullie je aan te melden en je ervaringen te delen!

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16