home

Inleiding Zelfstandige Praktijk SPV

Naar aanleiding van de diverse signalen en vragen van leden over het zelfstandig praktijk voeren als SPV en de ledenraadpleging heeft het bestuur besloten in 2007 een 'Projectgroep Zelfstandige Praktijk' te (her)starten om deze ontwikkeling te gaan ondersteunen. Ter voorbereiding van dit initiatief is in mei 2007 een briefkaart- vragenlijst verzonden bij de ALV stukken aan alle leden en is er een digitale versie van de vragenlijst gemaakt op onze site.
In 1999 is al een projectgroep actief geweest met het verzamelen van informatie met betrekking tot het opzetten van zelfstandige praktijk. Waar het in 1999 nog ging om een enkele SPV die zelfstandig praktijk voert blijkt uit de gegevens van de vragenlijst dat het anno 2007 gaat om een ontwikkeling die in een stroomversnelling zit.

Een relevant vakdossier is het vakdossier 1e lijn. Neem daar ook eens een kijkje.

 

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16