home

Vakblad Sociale Psychiatrie

Sociale Psychiatrie is het afdelingblad van de V&VN-SPV.
Het blad verschijnt vier keer per jaar. Doel van dit tijdschrift is om elkaar en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de sociaal psychiatrische verpleegkunde en de GGZ in het algemeen.
Het blad is gratis voor leden en donateurs, andere geïnteresseerden kunnen een abonnement nemen.

De redactie van Sociale Psychiatrie is een autonoom functionerend orgaan. Het bestuur is gerechtigd een redactielid vanuit het bestuur te benoemen. SP wordt door de afdeling SPV uitgegeven. Inhoudelijk ligt de verantwoordelijkheid bij de redactie. De redactieleden werken volgens een protocol. Per uitgave wordt een thema vastgesteld en wordt afgesproken wie de verantwoordelijkheid krijgt voor de coordinatie en eindredactie van het betreffende nummer.
Er zijn vaste rubrieken: Hoofdartikelen, Mediaan, Literatuur, Uit den Lande of Over de Grenzen, Dichterbij en Verenigingsnieuws.

De opmaak, het drukwerk en de verzending is ondergebracht bij het servicebureau waardoor de kosten beperkt blijven.


 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16