home

Sociale Psychiatrie / nummer 97

Artikelen SP jaargang 30 / augustus 2011 / nummer 97

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Onderzoek, kennis en ervaring
In contact

inhoudsopgave, redactioneel

Wat vindt de oudere patiënt belangrijk in de bejegening door spv-en?
J. Goudsblom en Dr. Michel Jansen
Auteurs hebben onderzoek gedaan naar de gewenste omgang bij geboden hulp door professionals bij ouderen. De resultaten zijn niet verrassend maar bevestigen nog eens des te meer dat naast kennis, de benadering en het contact essentieel zijn.

Onderzoek in de sociale psychiatrie: gewoon doen!
Bauke Koekkoek, Wilma Hebbing en Giel Hutschemaekers
In dit artikel wordt terecht een lans gebroken voor het doen van sociaal psychiatrisch onderzoek. `Het mogen doen van onderzoek naar een onderwerp wat mijn hart heeft, binnen mijn eigen organisatie heeft me naast de onderzoeksresultaten veel meer opgeleverd. Als onderzoeker kon ik met afstand kijken naar mijn eigen werkplek, kreeg ik inzicht in de tijd en de moeite die het kost om onderzoek te doen, leerde ik data verzamelen en verwerken en werken met statistiekprogramma's, ik maakte kennis met collega's buiten de directe patiëntenzorg, zocht contact met samenwerkingspartners, etc. Ik kan het iedereen aanbevelen, nu alleen dat artikel nog schrijven…`

Inzetten van ervaringsdeskundigheid
Pleidooi voor meer ervaringsdeskundigen op topfuncties
Frits Bovenberg, Greet Wilrycx, Michiel Bähler en Gijs Francken
Auteurs beschrijven het belang van het inzetten van ervaringsdeskundigheid als middel om mensen die hun problemen doorleefd hebben een belangrijke rol te geven om anderen te helpen. Een mooie manier om de solidariteit en gemeenschapzin te voeden.

De spv generalist in de sociale psychiatrie!
Ook in een Functie Assertive Community Treatment-team?
Henk-Willem Klaassen, Willeke Leegwater, Alice Tigelaar, Saskia Vas
en Maaike Verhaaf

Auteurs gaan in hun bijdrage in op de rol van de SPV binnen FACT. Het is mooi om te lezen dat de taken die zij zien weggelegd voor de SPV, meer en meer naar het collectieve domein lijken te verschuiven: opzetten van maatschappelijke steunsystemen, kennis beschikbaar stellen in de wijk aan andere instellingen, familieberaad, innovatieprojecten etc.. Hier dienen zich oplossingen aan voor de nieuwe rol van professionals binnen een veranderende samenleving.

Mediaan

- Maikel
Ralph Koper
Auteur kruipt in een soort retroperspectief in de huid van een client om de betekenis van het lijden te doorgronden.

- Is een schizofreen echt nooit alleen?
Dolf Hollands
Auteur beschrijft hoe een collectief stigma niet los gezien kan worden van het individuele stigmatiseren. Marian Farkas, die binnenkort vanuit Amerika de Groningse Hanzehogeschool zal ondersteunen, noemt het feit dat cliënten onvoldoende op zichzelf durven te vertrouwen, een zelf opgelegd stigma dat ze zelf moeten bevechten.

- Droomland Bastiaans, notities uit de praktijk
Leen Joele
Auteur kijkt terug op zijn carrière en zijn verhouding tot ´zijn leermeester´.
In zijn bijdrage, dat eerder in het tijdschrift DTh (uitgeverij Boom) werd gepubliceerd,
wordt andermaal aangetoond waar het bij een behandeling om draait.

Boek en Filmbesprekingen

- Het gelaagde brein
- De generatiecirsis- kenmerken en kansen
- Sociale Inclusie- succes- en faalfactoren
- Raarhoek
- Geïntegreerde behandeling van dubbele diagnose
Gerard Lohuis

- Abel, film
Gerrie Hendriks

Dichterbij

- Beste hulpverlener
- Appeltaart
Marlieke de Jonge

- Tijd speelt geen rol in een mensenleven
- Verslaafd aan het veranderen
Gerard Lohuis

Uit den Lande
Internet en verslaving: zowel oorzaak als oplossing
Arie Berg
Auteur beschrijft de huidige ontwikkelingen op het gebied van internetverslaving

Krachtcentrale
In dit nummer starten we met een nieuwe rubriek “Krachtcentrale” waarin collega´s beschrijven waar ze door geïnspireerd zijn en dat hen in het dagelijkse werk steun geeft.

- Piekerprinsessen
Jacinta Schrijver

- Krachtbron
Thea Daggenvoorde


 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16