home

Sociale Psychiatrie / nummer 96

Artikelen SP jaargang 30 / maart 2011 / nummer 96

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Evidence Based Practice en meer....

inhoudsopgave (17Kb), redactioneel (12Kb)

De vervolgbehandeling bij een patiënt met een bipolaire stoornis (34Kb)
Dr. P.J.J. Goossens en Drs. Anja Stevens
Auteurs tonen in hun artikel een gevalsbeschrijving over Evidence Based Practice, richtlijnbehandeling en uitkomstindicatoren' Hoe in een casus volgens Evidence Based principes is gewerkt, maar er volgens de richtlijn Bipolaire stoornissen toch niet positief wordt gescoord op alle uitkomstindicatoren. Rara hoe kan dat? De auteurs pleiten ervoor dat wij alert blijven op de gevolgen van externe verantwoording en protocollisering en de soms optredende neiging behandelingen nog slechts vorm te geven rond uitkomstindicatoren.

Dé moeilijke patiënt bestaat niet! (36Kb)
Dr. Bauke Koekkoek
Auteur is onlangs gepromoveerd en werkzaam als senior onderzoeker maar is en blijft
een SPV in hart en nieren. In 'Dé moeilijke patiënt bestaat niet!', een samenvatting van zijn proefschrift over moeilijke patiënten beschrijft Koekkoek hoe hij er in is geslaagd de moeilijke patiënt te identificeren en om er een werkzamer behandeling voor te ontwikkelen. Duidelijk is dat de patiënten zichzelf niet tot moeilijke patiënt uitroepen, maar dat dit veel te maken heeft met het morele oordeel van de behandelaar, veelal een SPV. Op 14 januari 2011 verdedigde Bauke Koekkoek, zijn proefschrift 'Ambivalent connections' aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Sabr of behandelen? (57Kb)
Carol de Voogd
Auteurs doet een verkenning naar de behoeften en behandelmogelijkheden van Marokkaanse ouderen met depressieve klachten' gaat in haar artikel op zoek naar de zorgbehoefte van Marokkaanse ouderen, om er achter te komen dat er (nog) niet veel geregeld is voor deze doelgroep. Haar artikel laat zien waarom het keurslijf van protocollen en maximale hoeveelheden gesprekken in de 1e en 2e lijns zorg te karig is om aan de behoeften van de Marokkaanse ouderen tegemoet te komen.

Een op herstel gerichte behandeling van vluchtelingen met PTSS (52Kb)
Gea Beenakker-Schelee
Auteur stelt dat behandeling van klachten en symptomen van PTSS alleen niet voldoende is. Beargumenteerd wordt waarom het steunsysteem direct bij aanvang van de behandeling betrokken moet worden en wat hierin de rol van de hulpverlener is.

Het verbond tussen evidence en practice (39Kb)
Gerard Lohuis
Een kritisch geluid komt van Gerard Lohuis, SPV, docent en redacteur van Sociale Psychiatrie. Dit kritische geluid betreft evidence based kennis. Lohuis betoogd in 'het verbond tussen evidence en practice' dat evidence based kennis samen met intuïtief handelen en de betekenis van het probleem vanuit de beleving van de cliënt een drie-eenheid zijn voor goede hulpverlening. Probleem, betekenis en context tezamen dienen te bepalen hoe een behandeling uitgevoerd moet worden. Lohuis staat voor aansluiting vinden en voor creatief hulpverlenerschap. Zeker in de sociale psychiatrie laat zich dit niet allemaal zomaar op evidence baseren .
Elly Klöne
Het artikel van Lohuis wordt geïllustreerd door een treffende casusbeschrijving van Elly Klöne

Familiebegeleiding in de langdurende psychiatrie (29Kb)
Henk-Willem Klaassen
Auteur heeft met zijn artikel de Kitty Verbeek prijs gewonnen. De Kitty Verbeek prijs wordt tweejaarlijks door het Nederlands Instituut voor Psychiatrische Verpleegkunde uitgereikt aan een verpleegkundige.
Ingezonden artikelen dienen zorginhoudelijk te zijn. Klaassen maakt in zijn artikel het belang van contact met familie duidelijk en laat zien hoe het moet.


Mediaan (62Kb)

- Somatisch screening een taak voor verpleegkundige of arts?
Digna van der Kellen
Auteur gaat in dir artiekle in op de vraag of somatische screening een taak voor
de arts is of voor de verpleegkundige.

- Ik ben wa(n)t ik heb
Linda Vriend
Auteur neemt in dit artikel verzamelzucht onder de loep.

Filmbesprekingen (12Kb)

- Black Swan, film
- Niet zonder jou, documentaire
Gerrie Hendriks

Dichterbij (19Kb)

- Kostbaar kind
Paul Hemels

- Pannenkoeken bakken als therapie : De kracht van het verhaal
- Terugvinden wat je nooit verloren bent
Gerard Lohuis

De thermometer (31Kb)
Stand van zaken inschrijvingen deskundigheidsgebied SPV


 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16