home

Sociale Psychiatrie / nummer 94

Artikelen SP jaargang 29 / juli 2010 / nummer 94

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Omstandigheden in een gewogen omgeving

inhoudsopgave (17Kb), redactioneel (13Kb)

Helende omgeving draagt bij aan herstel (37Kb)
Frits Bovenberg, Jaco Takkenkamp, Laura Vennik & Gijs Francken
Klinische afdelingen zijn zwakke schakels in de GGZ ketens, zo menen de auteurs. Hier moet iets aan worden gedaan. De auteurs komen op de proppen met de Healing Environment: een omgeving waarin cliënten en medewerkers zich prettiger voelen en behandelingen beter lukken. De auteurs presenteren feiten en opgedane ervaringen.

Met iemand mee(r) bewegen (90Kb)
Het vroegtijdig inzetten van samen bewegen bij patiënten met severe mental illness
Douwe Nauta
Auteur houdt een pleidooi voor samen met een patiënt bewegen. In de letterlijke zin. Dit heeft een positieve invloed heeft op het behandelcontact en welbevinden van de patiënt. Het artikel laat zien hoe de verpleegkundige het bewegen in kan zetten als
interventie bij patiënten met severe mentall illness. Nauta betoogd dat de verpleegkundige bij uitstek geschikt is om deze interventie uit te voeren en zet uiteen waarom.

‘Waar het huis geen zorg krijgt vindt de ontmoeting niet plaats' (36Kb)
Doortje Kal
Het artikel is een bewerking van een eerder gehouden lezing voor het management van GGZ-Eindhoven. Vanuit de insteek van kwartiermaken staat Kal stil bij de begrippen gastvrijheid en normatieve professionaliteit en vraagt zich af of de GGZ ook té gastvrij kan zijn. Kal promoveerde in 2001 op 'kwartiermaken'.

Opsluiten, behandelen of accepteren? (44Kb)
Over de behandeling en opvang van moeilijke patiënten in Rotterdam.
Eveline Jansen en David Chappell
In Rotterdam is er een kleine groep van ongeveer 80 'moeilijke patiënten' die nog
niet geholpen zijn middels het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang van de
vier grote steden. Auteurs hebben zich gericht op de mogelijkheden om deze groep te helpen. Aan een aantal hulpverleners die op verschillende wijzen met deze moeilijke doelgroep begaan zijn, hebben zij een aantal vragen voor gelegd omtrent problematiek, diagnostiek en behandeling. Geconcludeerd wordt dat deze groep van 80 patiënten niet in één hokje geplaatst kan worden; letterlijkén figuurlijk.

Begeleiding van nabestaanden na zelfdoding (28Kb)
De implementatie van een programma
Annelies de Laat
Auteur doet verslag van de implementatie van een programma gemaakt voor de opvang van nabestaanden na suïcide in Friesland.

Mediaan (60Kb)
- Eigen Kracht
Peter Bream
Verslag van de redactie van Sociale Psychiatrie over de nog betrekkelijk onbekende Eigen Kracht conferenties.

- Het NEEd plan, een ambulant plan om separatie te voorkomen
Anne van Baar
Vanuit de Langdurige Transmurale Psychiatrie van Arkin kwam namelijk de vraag wat de SPV in de ambulante hulpverlening, in samenspraak met de cliënt en de naastbetrokkenen, kan doen om te voorkomen dat de cliënt in de kliniek gesepareerd wordt.

Literatuurbesprekingen (55Kb)
Zes boekbesprekingen en 2 Films:

- Angst werkt niet
Peter Braem

- Waardenloze gesprekken
- "De vrije wil bestaat niet"
- Bij Alzheimer op schoot
- Forensische psychiatrie
- Stil de tijd
Gerard Lohuis

filmbesprekingen
- Vincere, film van Marco Bellocchio
- Lost Persons Area, film van Caroline Strubbe
Gerrie Hendriks

Dichterbij (22Kb)
- Het recht om niet gekwetst te worden
Marlieke de Jonge
- Mededogen als behandeling
- Meepraten om niets te mogen zeggen
Gerard Lohuis

De thermometer (29Kb)
Stand van zaken inschrijvingen deskundigheidsgebied SPV


 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16