home

Sociale Psychiatrie / nummer 93

Artikelen SP jaargang 29 / april 2010 / nummer 93

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Betekenis door de context

inhoudsopgave (17Kb), redactioneel (14Kb)

Autisme binnen de langdurende ambulante volwassenenzorg GGZ (39Kb)
.. een vreemde eend in de bijt ?
Anne Mieke Epema
Auteur beschrijft dat er sprake is van een forse kennistoename over autisme en dat de diagnostiek sterk verbeterd is, maar dat de kennis nog nauwelijks doorgedrongen lijkt te zijn in het ambulante veld. Laat staan dat er sprake is van een passend aanbod.

Hoe was het vandaag op internet (36Kb)
Ouderbegeleiding binnen de Kinder & Jeugd psychiatrie bij
problematisch internetgebruik.
Bea van 't Hul
Auteur gaat in op mogelijkheden en kansen die het internet aan de jeugd biedt, maar gaat ze ook in op de risico's die het internet en online-gamen met zich meebrengen. Ze heeft een aantal praktische handvatten voor opvoeders en hulpverleners om een inschatting te maken of er sprake is van mogelijkheden dan wel de iatrogene werking van het internet.

De GGZ en beleving van psychische ziekten onder allochtone
Nederlanders
(46Kb)
Suggesties voor de praktijk
Cor Hoffer
Auteur is een bekende op het gebied van interculturele hulpverlening en hij wijst op het belang van de culturele context die mensen vormt en tegelijk dat ieder individu daar zelf een bijdrage aan levert.
Voor hulp aan allochtone Nederlanders is naast adequate interculturele communicatie een open attitude gewenst om tot passende hulp te komen. In zijn artikel laat hij aan de hand van casuïstiek zien hoe dit in de praktijk werkt

Tussen vraag en aanbod (30Kb)
Hoe verpleegkundige behandelaren die werkzaam zijn in de psychiatrie vraaggericht kunnen werken door het cliëntenperspectief te versterken.
Susan Konst
Auteur meldt in haar bijdrage dat de dialoog tussen cliënt en hulpverlener het ultieme middel is om vraaggerichte zorg te realiseren. Hiervoor is het onvoldoende om alleen uit te gaan van goede diagnostiek, warmte en echtheid van de hulpverlener. Vraaggerichte zorg komt niet concreet tot stand wanneer niet de autonomie en het cliëntenperspectief centraal worden gesteld.

Een (on)gewenste zwangerschap bij verslaafde straatprostituees? (40Kb)
Een kwalitatief onderzoek naar belevingen en motieven rondom anticonceptiegebruik van de verslaafde straatprostituees in Tilburg
Connie Rijlaarsdam
Auteur komt tot ontluisterende bevindingen hoe verslaafde vrouwen die op straat werken, met anticonceptie omgaan en de al dan niet bedoelde kinderwens. Ze laat treffend zien hoe snel betrokken hulpverleners deze groep vrouwen niet goed begrijpen en dat de vrouwen zelf bijzondere opvattingen hebben over het omgaan met anticonceptie.

Sociaal medische zorg voor en tijdens dakloosheid in Amsterdam (35Kb)
Igor van Laere
Auteur, de bekende Amsterdamse straatdokter, is onlangs gepromoveerd op zijn onderzoek naar sociaal-medische zorg zoals dat vanuit de GGD wordt gegeven aan dak- en thuislozen in Amsterdam. In zijn bijdrage worden de feiten keurig op een rij gezet en wordt het duidelijk hoe deze groep geïdentificeerd kan worden en welke hulp passend is. Onlangs vertelde van Laere dat hij iemand die op straat leeft en verward is, eerst op een bed in de maatschappelijke opvang of ziekenboeg tot rust laat komen, voordat hij met neuroleptica start. Een uitspraak om eens rustig over na te denken.

Mediaan (25Kb)
Over euthanasie, God en een lege stoel.
Petra Veldman
Auteur beschrijft op bijzondere wijze hoe ze in haar werk als SPV elementen uit de psychodrama combineert met andere invalshoeken, waaronder het narratieve verhaal. Het is in poëtische stijl geschreven en de cliënte lost op bijzondere wijze haar ‘interne
conflicten' op.

Literatuurbesprekingen (76Kb)
Drie boekbesprekingen:

- Waarom liefde zo belangrijk is
Peter Braem
- Hoogleraar Gail A. Hornstein op Deltasymposium ‘Psychiatrie Gewoon!'
  "We luisteren niet naar stemmenhoorders'
Gerard Vonk en Antoinet Kabbedijk
- "Bemoeizorg"
Gerard Lohuis

Dichterbij (22Kb)
- Mensen ZoØ niet
Marlieke de Jonge
- Niets te verliezen en de schaamte voorbij (69)
- Zo veel regelen dat het mislukt
Gerard Lohuis


 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16