home

Sociale Psychiatrie / nummer 92

Artikelen SP jaargang 29 / januari 2010 / nummer 92

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Aan de slag met het oog
op
de praktijk

inhoudsopgave (17Kb), redactioneel (14Kb)


Meten is weten (27Kb)
De Session Ration Scale als middel om de behandelrelatie met de cliënt te verbeteren
Emmie van Esveld
Auteur staat in haar artikel stil bij het gebruik van de Session Ration Scale (SRS). Bekend is het fenomeen dat behandelingen soms voortkabbelen zonder dat er nog verbetering plaatsvindt. De SRS is een eenvoudig instrument dat hier tegen in het geweer kan worden gebracht, omdat het cliënten de mogelijkheid geeft om per gesprek de hulpverlener feedback te geven over het gevoerde gesprek, waardoor behandelingen kunnen worden aangepast. Het artikel beschrijft ook waarom de SRS bij uitstek geschikt kan zijn voor gebruik door verpleegkundigen.

"Ik ben niet mijn stoornis, ik kies ervoor te werken aan mijn herstel" (43Kb)
Antoinet Kabbedijk
Auteur gaat uitvoerig in op herstel. Herstel is een proces van de cliënt en geen hulpverleningsvorm, aldus Kabbedijk. Aan herstel wordt veel aandacht gegeven, echter niet altijd is even duidelijk hoe hulpverleners het herstelproces van de cliënt kunnen ondersteunen. Kabbedijk maakt dit in haar artikel wél duidelijk en beschrijft onder andere de kwaliteiten waaraan een herstel-hulpverlener moet voldoen.
De positionering van SPV'en laat soms te wensen over. Volgens sommige GGZ-richtlijnen dienen SPV'en zich te richten op steunende en structurerende activiteiten. Specifiek voor SPV'en is dit echter niet, artsen en psychologen doen dit immers ook.

De interventies die SPV'en zeggen toe te passen bij depressieve cliënten (31Kb)
Een aanloopje naar de discussie over de positionering van SPV-en in het zorgprogramma stemmingstoornissen
Robertjan Noorlander
Auteurs vroeg aan SPV-en werkzaam in de eerste lijn, wat zij doen bij de behandeling van depressieve cliënten in de hoop iets te vinden dat specifiek is voor SPV'en.
Volgens de auteur is de vraag naar de beste plek voor SPV'en in een op evidence gebaseerd zorgprogramma echter nog niet beantwoord, omdat het nog niet is aangetoond dat geboden interventies effectief zijn.

Eenzaam maar niet alleen! (29Kb)
Een literatuuronderzoek naar geschikte behandelingen voor eenzame ouderen met kans op de ontwikkeling van een depressie.
Nienke van Haaster
Auteur is de literatuur in gedoken op zoek naar geschikte behandelingen voor eenzame ouderen met kans op ontwikkeling van een depressie. In haar artikel 'Eenzaam maar niet alleen!' zet zij de in de literatuur gevonden 'relatief simpele ' interventies voor ons
op een rij.

Diabetes mij 'n zorg? (28Kb)
De rol van de verpleegkundige in de zorg voor de psychiatrisch patiënt met (een dreigende) diabetes.
Digna van der Kellen
Auteur gaat in op de problematiek van diabetes mellitus bij psychiatrische patienten. Haar artikel is op te vatten als een pleidooi om verpleegkundigen alert te houden op deze niet te onderschatten problematiek.

Het 'grijze' dossier (32Kb)
Samenwerking tussen verpleegkundigen, ouderen en hun naastbetrokkenen door een gezamenlijk gebruik van het EPD en andere ICT mogelijkheden binnen de langdurende verblijfspsychiatrie.
Peter Tieleman
Auteur doet in zijn artikel verslag van een door hem uitgevoerd praktijkgericht onderzoek, gericht op het gebruik van computertechnologie binnen de ouderenzorg.
Uit het onderzoek komt naar voren dat ouderen en hun naasten niet huiverig zijn voor computergebruik. Verpleegkundigen blijken bereid om hen hierbij te ondersteunen.

Uit de praktijk (38Kb)
Interview met Niels Mulder: psychiater en onderzoeker ten dienste van moeilijke
patiënten.
Peter Braem
Sociale Psychiatrie sprak met hem naar aanleiding van de nieuwe uitgave van het boek Assertive Community Treatment. Naast zijn bezigheden als onderzoeker werkt Mulder als psychiater met zorgmijders waarbij hij op zoek is naar manieren om dwang te verminderen.

Literatuur en film besprekingen (104Kb)
Vier boekbesprekingen en 3 films:

- Managers en professionals
- Kijken in de ziel
- Mindfulness - de aandachtsvolle therapeut
- It's all in the games
Gerard Lohuis

filmbesprekingen
- Brothers
- Nothing Personal
Gerrie Hendriks
- Mannen die vrouwen haten
Paul Hemels

Dichterbij (17Kb)
- Perfecte oplossingen bestaan niet - perfecte problemen evenmin
- Denk aan omdenken
Gerard Lohuis

Uit den lande (32Kb)
- "Over veiligheid gesproken…"
10e Nascholing sociaal psychiatrisch verpleegkundigen Zandvoort 2009
Paul Hemels

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16