home

Sociale Psychiatrie / nummer 91

Artikelen SP jaargang 28 / oktober 2009 / nummer 91

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Beslissings spanningsbogen

inhoudsopgave (20Kb), redactioneel (18Kb)


Morele oordeelsvorming (31Kb)
Lia van Doorn
Auteur heeft aan de Hoge School van Utrecht haar lectoraat waarbij ze onder meer onderzoek doet naar morele oordeelsvorming. Haar lectorale rede is de opmaat voor de andere artikelen die volgen doordat ze in haar rede beschrijft wat er zo al bij komt kijken voordat een morele beslissing genomen wordt. Vele beslissingen lijken intuïtief tot stand te komen maar zijn tegelijk gebaseerd op ruime ervaring en kennis.

Moreel beraad: leren van je eigen mores (57Kb)
Leonard van Wijk en Bert Molewijk
Auteurs laten aan de hand van het moreel beraad zien hoe ze genomen beslissingen achteraf onder professionals bespreekbaar maken. Het moreel beraad is bij hen een vorm van reflecteren op genomen beslissingen om te beoordelen wat men in vergelijkbare situatie zou doen en welke motieven achter de genomen beslissing spelen. Dit beraad is voor alle werkers, van manager tot uitvoerenden op de werkvloer, een mooie methode om met elkaar na te denken over het handelen in de dagelijkse praktijk.

"Bemoeizorg dient grenzeloos te zijn" (38Kb)
Attitude bij chronisch psychotische mensen.
Jules Tielens
Auteur heeft over de praktijk een heldere mening die aan duidelijkheid weinig te wensen over laat. De werker is er ten dienste van de cliënt maar schuwt het niet om in te grijpen wanneer de praktijk dat vraagt. Hij zal in de benaderingswijze zeker een vriend vinden bij Detlef Petry die onlangs met pensioen is gegaan. We zullen Detlef missen maar gelukkig mogen cliënten bij Tielens ook gewoon op kantoor zitten, voor zo ver er tenminste nog een kantoor is. Bij Tielens en het Rehab-team in Amsterdam is de leefwereld van cliënt en professional dezelfde wereld.

Zorgethische dilemma's bespreken(47Kb)
Voor goede zorg en goede samenwerking in teams.
Marijn Gilhuis
Auteur laat in zijn bijdrage zien hoe professionals in een team tot een gewogen en gezamenlijk gedragen oordeel kunnen komen bij het bespreken van zorgethische dilemma´s .De ernst van de stoornis, het gevaar, sociaal psychiatrische argumenten en de waarden van de cliënt, hulpverlener en de instelling bepalen daarbij uiteindelijk hoe er gehandeld kan worden.

Dilemma's in de sociaal-psychiatrische zorg (34Kb)
Een kwantificerende benadering.
Eite Veening
Auteur schreef in 2005 voor het Tijdschrift voor Psychiatrie een bijdrage die hij voor dit nummer van SP op verzoek van de redactie bewerkt heeft. Aan de hand van een 55-jarige man die in verval lijkt te zijn geraakt, neemt de auteur ons mee naar een denkmodel waarbij aan de hand van telo- en delowaarden, bestaande intuïties en opvattingen geobjectiveerd worden. Waarbij zal blijken dat de 55-jarige man ongevraagd bezoek van de hulpverlener krijgt vanuit het idee dat er rechten geschonden worden om iets ergs te voorkomen.

Mediaan (98Kb)
Alternatief genezen in de psychiatrie, Nieuw protocol legt CAG en reguliere behandelingen langs één meetlat
Anouck Visscher
In Medisch Contact van september schreef auteur een in de ogen van de redactie ´morele bijdrage´ door het werk van psychiater Rogier Hoenders te belichten. In zijn zogenaamde integrale psychiatrische benadering worden gangbare behandelvormen en alternatieve, complementaire behandelingen als in een continuüm toegepast. Een mooie sociaal psychiatrische benadering die niet overal even warm ontvangen wordt. Aan de lezer het oordeel!

Literatuur en film besprekingen (66Kb)
Drie boekbesprekingen en 2 films:

- Mentaal Vermogen- Investeren in Geluk`
- Diverse korte besprekingen thema-boeken
- Het Neurotische handboek
Gerard Lohuis

Twee filmbesprekingen
- Mama don't like no guitarpickers round here
- Wendy en Lucie
Gerrie Hendriks

Dichterbij (26Kb)
- Vuile handen maken
Marieke de Jonge
- Regels zijn slimmer dan mensen
- Pas op voor het spreekuur
Gerard Lohuis

Over de grenzen (28Kb)
- Een project voor en door psychotische patiŽnten en hun families in Nicaragua
Rimke van der Geest
Auteur beschrijft haar bevindingen over de psychiatrie vanuit de Midden Amerikaans land. Naast natuurgenezers, tovenaars en gebedsgenezers, vinden mensen hun weg naar de psychiater. Een publieke geestelijke gezondheidszorg is er nauwelijks. Maar wat er wel is, kunt u lezen in deze bijdrage.

Afdelingsnieuws SPV
(15Kb)

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16