home

Sociale Psychiatrie / nummer 90

Artikelen SP jaargang 28 / juli 2009 / nummer 90

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Praktijk van diverse dag(en)

inhoudsopgave (19Kb), redactioneel (19Kb)


Stemmen Horen (33Kb)
Welke relaties kunnen er zijn tussen de stemmen en de ervaren trauma's?
Marius Romme en Sandra Escher
Welke relaties kunnen er zijn tussen de stemmen en de ervaren trauma's '. Marius Romme was van 1974 tot 1999 hoogleraar Sociale Psychiatrie aan de Medische faculteit van de Universiteit in Maastricht en is thans als visiting professor verbonden aan de Birmingham City University. Samen met Sandra Escher, M.Phil, Phd en research fellow, doet hij sinds 1987 onderzoek naar stemmen horen vanuit de ervaring van stemmenhoorders. Romme en Escher nemen in zekere zin positie tegen het ziekteconcept 'schizofrenie' en stellen dat het horen van stemmen reacties zijn op traumatische ervaringen. Al eerder hebben zij in Sociale Psychiatrie over het onderwerp 'stemmen horen' gepubliceerd en in dit artikel gaan zij dieper in op de door de stemmenhoorders ervaren trauma's.

Wat SPV-en zeggen (41Kb)
De uitvoering van een kwantitatief masteronderzoek gespreksactiviteiten van SPV bij kortdurende behandeling.
Peter Braem
Auteur heeft de praktijk van de SPV-en werkzaam in de eerste lijn onder de loep genomen. Hij heeft onderzoek gedaan naar wat SPV-en in de eerste lijn doen en geeft dit weer in het artikel 'Wat SPV-en zeggen'. Het werk van SPV-en die werkzaam zijn bij huisartsen of gezondheidscentra's is nergens gedetailleerd beschreven. In de literatuur zijn hiervan slechts de contouren aangeven. Met dit onderzoek geeft de auteur een aanzet tot het invullen van deze contouren.

Tussen Passie en Taboe (47Kb)
Is de psychiatrie aan seks toe?
Gea Bijzitter, Peter van Drunen, Erwin Geerts en Irene van Beusekom
Auteurs wilden bij de start van de poli seksuologie van de GGZ-Friesland weten welke wensen patiënten hebben ten aanzien van de hulpverlener bij seksuele problemen ervaren. Ook wilden zij weten hoe zij hier het behandelaanbod op konden afstemmen. In 'Tussen Passie en Taboe. Is de psychiatrie aan seks toe?' geeft Gea Bijzitter een inventariserend onderzoek weer over de aanwezigheid van seksuele problemen bij patiënten, hun ervaring met hulpverlening op dit gebied en hun wensen ten aanzien van de hulpverlener waarmee over eventuele seksuele problemen gepraat wordt. Er is bij patiënten duidelijk behoefte aan "aandacht voor seksualiteit" in de behandeling.

Gebrek aan motivatie (91Kb)
Onwillende cliënten of tekortschietende hulpverlening?
Tjarda Tijsma en Kim Hagg
Onwillende cliënten of tekortschietende hulpverlening?' Auteurs gaan in op de effecten van één van de voorwaarden voor succesvolle begeleiding: motivatie.
De motivatie van een cliënt, zo stellen de auteurs, is misschien wel een van de belangrijkste basisvoorwaarden waarmee de kans van slagen van een behandeling wordt vergroot. Het artikel geeft het belang weer van het inzetten van motivatietechnieken.

Afstuderen na psychose! (41Kb)
Begeleid leren, over ondersteuning van mensen met psychiatrische problematiek bij het kiezen,verkrijgen en behouden van een reguliere opleiding.
Nanda van de Vorst (†)
Auteur heeft als SPV in opleiding een artikel geschreven over de effecten van begeleid leren op patiënten die een psychose hebben doorgemaakt: 'Afstuderen na psychose! Begeleid leren, over ondersteuning van mensen met psychiatrische problematiek bij het kiezen,verkrijgen en behouden van een reguliere opleiding'. Begeleid leren krijgt na het succes van begeleid werken (Individual Placement Support) steeds meer aandacht. De auteur concludeerde dat een groep cliënten kansen zullen missen indien efficiënte ondersteuning niet wordt georganiseerd en aangeboden.

Suïcidaliteit in de acute dienst (145Kb)
Richtlijnen voor de SPV.
Brigitte Huls
Ondanks aanwijzingen dat het toepassen van richtlijnen het aantal suïcides kan verminderen worden veel suïcide-inschattingen niet volgens protocol gedaan maar op basis van een 'niet pluis'-gevoel van de hulpverlener. In haar artikel 'Suïcidaliteit in de acute dienst", richtlijnen voor de SPV-en gaat de auteur in op het effect van het ontbreken van een dergelijke richtlijn in de Nederlandse situatie en betoogt zij waarom die er wel moet komen.

" Was ik maar Pinokkio…! " (40Kb)
Pseudologia Fantastica en de verpleegkundige diagnosen en interventies.
Linda Peeters
Auteur beschrijft in haar artikel 'pseudologia fantastica' het gelijknamige ziektebeeld. 'Wat houdt het in?', 'wat is eraan te doen?', 'is het een leugen om bestwil?' en nog meer interessante vragen worden beantwoord in dit artikel.
Aan de hand van een casus beschrijft de auteur tevens de mogelijke verpleegkundige interventies.

Uit de praktijk (35Kb) (1 artikel)
Verhalen bij het Transitieprogramma Langdurende Zorg: Assertive Community Treatment - Rotterdam
Peter Sierksma, journalist
De verhalen schetsen op zeer treffende wijze het werk van de Rotterdamse Jeugd ACT'ers.

Literatuur en film besprekingen (40Kb)
Twee boekbesprekingen en 3 films:

- `Huh?!- de techniek van het omdenken`
Gerard Lohuis
- Genoeg is genoeg
Ivonne van der Padt
- Drie filmbesprekingen
'Kan door huid heen' van Esther Rots,
'Garage' van Leonard Abrahamson en
'Angst' van Michel van Erp.
Gerrie Hendriks

Dichterbij (17Kb)
- Wanneer het goed gaat, beginnen de problemen
Gerard Lohuis
- Een achterdochtige SPV...
Anoniem

Afdelingsnieuws SPV (95Kb)
- Kwaliteitsregister V&V


 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16