home

Sociale Psychiatrie / nummer 89

Artikelen SP jaargang 28 / maart 2009 / nummer 89

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Jeugd en gezin
Zou ik dan toch deugen


inhoudsopgave (19Kb), redactioneel (17Kb)


Follow-up bij crisis (48Kb)
De uitvoering van een crisisinterventie in een gezin na een acute psychiatrische crisis bij één van de gezinsleden.
Jessica van Heteren en Peter Braem
Auteurs beschrijven hoe door een actieve houding kinderen geholpen worden waarvan de ouders met de crisisdienst te maken hebben gehad. Het is bekend dat deze kinderen een verhoogde kans lopen om later zelf ook in de problemen te komen. Kan een actieve en outreachende benadering van deze kinderen toekomstige problematiek helpen voorkomen? De auteurs zijn daar duidelijk in.

Assertive-Community-Treatment ook voor jeugd? (44Kb)
Dr. Joost J den Otter en Drs. Patricia Schell
Auteurs beschrijven hoe zij ACT dagelijks toepassen bij jongeren. Een hoopvol initiatief, zeker omdat de houding van de hulpverlener een actieve is, die zich richt op aansluiting bij de jongere. Waarmee de betekenis van de hulp verder reikt dan het oplossen van problemen, n.l. richting geven aan het leven van de jongere zelf. Inclusief de kwaliteiten en mogelijkheden. Het is alleen al mooi om te lezen hoe enthousiast de medewerkers hun werk doen.

"De rol van de spv in de ééndags diagnostiek ADHD" (40Kb)
Sanne-Mare de Groot
Auteur laat in haar bijdrage geen psychiatrische stoornis maar wel ADHD zien hoe de contextuele benadering vanuit de sociaal psychiatrische optiek bij ADHD, tot opmerkelijke resultaten kan leiden.
Zowel in diagnostisch opzicht als bij effectieve interventies. De keuze tussen een voetbalveld voor jongeren of medicijnen lijken dan verrassend inwisselbaar.

'Gewoon is wat je gewend bent' (29Kb)
Marlieke de Jonge
Auteur beschrijft de op voor haar kenmerkende wijze het perspectief van de jongere, waarbij ze put uit haar eigen ervaringen. De conclusie: "je bent me steeds weer komen opzoeken. Ondanks al mijn pogingen om jou af te schudden. Zou ik dan toch deugen" kan opgenomen worden in het canon van de Nederlandse Psychiatrie als een van de meest kenmerkende uitspraken over hulpverleners die de cliŽnt nooit zullen afschrijven.

IMR: de nieuwe kleren van de keizer? (137Kb)
Randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie van Illness Management and Recovery bij Rotterdamse IMR-teams
Henk-Jan van der Zee en Steef Nortier
Auteurs vragen zich af of deze (nieuwe) methode iets bijdraagt aan de kwaliteit van zorg. Hun conclusie is even ontnuchterend als lovenswaardig: "niet zozeer de evidence base benadrukken, maar meer de gedachte erachter, die zeer logisch is: door IMR in te voeren, dwingen wij onszelf allerlei niet alleen bewezen, maar vooral ook nastrevenswaardige methoden (psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, rehabilitatie) te integreren in onze behandeling. In het artikel wordt het allemaal duidelijk uitgelegd.

Mediaan (127Kb) (3 artikelen)
Bemoeizorgen in gezinnen
Astrid Bosman
Zij neemt de lezer mee in haar praktijk waarbij ze zich allerlei vragen stelt die richtinggevend zijn voor het werk. Bemoeizorg in Gezinnen is een prachtig verslag van waar wij op de redactie warm voor lopen.

Netwerktafel Alkmaar
Henk-Willem Klaassen Marianne van Eijk
De Netwerktafel als een poging om cliënten aan te sporen beter gebruik te maken van hun eigen wensen en kwaliteiten om richting te geven aan een leven dat zich vooral kenmerkt in haar worsteling om de problemen de baas te blijven.
Auteurs beschrijven de werking van de Tafel en laten zien hoe werkers hier in de praktijk me aan de slag kunnen gaan.

Meer dan goed je werk doen
Interview met Jan van Schilt over ACT-Jeugd
Peter Braem
Auteur is vanuit de redactie op pad gegaan en heeft het verhaal van Jan van Schilt opgetekend aan de hand van zijn ervaringen met ACT voor jeugd. Over gedrevenheid gesproken: lees over de voortvarende aanpak waarbij de praktijk maatgevend lijkt te zijn.

Literatuur en film besprekingen (40Kb)
Twee boekbesprekingen en 1 film:

- Een moeilijke jeugd. De zoektocht van Anita Leeser
Ivonne van der Padt
- Het pauperparadijs. Een familiegeschiedenis
Ivonne van der Padt
- Film in therapie
Gerrie Hendriks

Dichterbij (22Kb)
- Averechtse regels
- De vrouw maakt de man
Gerard Lohuis

Uit den Lande (32Kb)
"Therapietrouw: trouw aan wie?"
Paul Hemels
Auteur geeft een uitgebreide beschrijving van de 9e nascholing voor SPV'n die
afgelopen jaar in Zandvoort heeft plaatsgevonden. Een mooi sfeerverslag met
inhoud !Moreel Beraad, Bemoeizorg, Socratisch Motiveren, familieparticipatie,
herstel/rehabilitatie, ontwikkelingen van ons vak, worden uitgeleid door een
gitaarspelende psychiater warbij de nagedachtenis aan Jimy Hendrix naar boven
komt.

Vanuit de redactie (19Kb)
Afscheid van Ivonne als redactielid
Gerard Lohuis


 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16