home

Sociale Psychiatrie / nummer 88

Artikelen SP jaargang 27 / december 2008 / nummer 88

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Boeiend ervaren

inhoudsopgave (99Kb), redactioneel (19Kb)


Belangrijke stappen op weg naar herstel in het leven met stemmen (42Kb)
Marius Romme, Sandra Escher en Corine Webster
Auteurs presenteren een verfrissende kijk op de betekenis van stemmen voor stemmenhoorders. Zij hebben ervaringsverhalen geanalyseerd die volgens de auteurs het bewijs vormen van de noodzaak van een andere benadering rond stemmen horen. De psychiatrie richt zich voor een groot deel op het genezen van de stemmen middels voorschrijven van medicatie, maar in de afgelopen jaren werd, onder andere door de auteurs, een therapeutische benadering ontwikkeld waarin de stemmen zelf centraal staan en volgens de auteurs vaak boodschappers blijken te zijn.

Pijn en depressie. Een verbazende combinatie? (51Kb)
Harold Wenning
Wenning is ontegenzeglijk een expert op het gebied van pijn en depressie. In zijn artikel concludeert hij dat pijn en depressie onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Familiebegeleiding in de langdurende zorg, enkele handvatten (55Kb)
Henk-Willem Klaassen
Auteur zet uiteen dat van familieleden van mensen met schizofrenie en aanverwante stoornissen begeleiding hun recht is.
Henk Willem Klaassen presenteert de familiekaart, die een eerste aanzet is om familiebegeleiding systematisch vorm te geven.

Geen bemoeizucht maar betrokkenheid (54Kb)
Het kloppende hart van rehabilitatie
Bart Giebels, Dorien Reinders, Hes van de Voort en Dirk den Hollanderis
Cliënten hebben vanzelfsprekend recht op goede hulpverlening. Soms ontstaat er een spanningsveld tussen wat de cliënt wil en wat de hulpverlener denkt wat nodig is. Dit roept de vraag op hoe een hulpverlener hiermee om kan gaan. Auteurs gaan in op situaties waarin cliënten zorg aangeboden krijgen waar niet om gevraagd is. De kern van goede hulpverlening is medemenselijke betrokkenheid, aldus de auteurs.

Mediaan (41Kb)
Het syndroom van Diogenes; wel of niet behandelen?
Mira Rook
Waarom verzamelen mensen? De drang tot verzamelen vinden we bij mens en dier en gaat terug op het oerinstinct om te overleven. Bijna iedereen bewaart en verzamelt wel iets; iedereen ordent en rangschikt zaken om zich heen. Auteur, GGZ-verpleegkundig specialist in opleiding, beschrijft een opmerkelijk ziektebeeld waarbij dit verzamelen volledig uit de hand loopt. Het syndroom van Diogenes is een vrij onbekend beeld, waarover tot nu toe weinig is geschreven.

Illegale behandeling of een illegaal in behandeling
Marjan Mensinga
Auteur beschrijft de schrijnende omstandigheden waarmee illegale patiënten en hun hulpverleners geconfronteerd worden. Zij laat zien waarom zij behandeling aanbiedt en op welke basis zij dit doet.

Literatuur en film besprekingen (37Kb)
Twee boekbesprekingen en 3 films:

- De depressie-epidemie. Over de plicht het lot in eigen hand te nemen
Ivonne van der Padt
- Outreachend Werken - handboek voor werkers in de eerste lijn
Gerard Lohuis
- Films: - Keanne, - Le silence de Lorna en - Caos calmo
Gerrie Hendriks

Dichterbij (22Kb)
- Autonoom in de marge
- Jammer voor zijn diagnose
Gerard Lohuis
- Gehecht
Paul Hemels

Over de grenzen (29Kb)
Mijn stem geeft uitdrukking aan mijn emoties
Jacqui Dillon
Een ervaringsverhaal van de Engelse stemmenhoorster Eleanor Longden.
Zij werd geïnterviewd door Jacqui Dillon, zelf stemmenhoorster en voorzitter van het bestuur van het Engelse Hearing Voices Network.

SPV werk op St. Maarten. De politiecel als kliniek
Saskia Cox
Auteur schrijft in het kort iets over haar ervaring als SPV op dit 34 vierkante kilometer grote stukje Nederland.


 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16