home

Sociale Psychiatrie / nummer 87

Artikelen SP jaargang 27 / augustus 2008 / nummer 87

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Sociale Psychiatrie marktbestendig?

inhoudsopgave (70Kb), redactioneel (16Kb)


Schoenmaker blijf bij je leest (40Kb)
De Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige in de Eerstelijns GGZ
Ben Venneman en Frans Verberk
Twee oudgedienden van het eerste sociaal psychiatrische uur, beschrijven vanuit historisch perspectief hoe de spv in de eerste lijn is geraakt. Het biedt volgens de schrijvers allerlei kansen om de sociaal psychiatrische basisprincipes, in de direct woon- en leefomgeving van de cliënt te realiseren. Dat kunnen we geheel met hen eens zijn al hopen we wel dat de huisartsenposten tijdelijk als uitvalsbasis dienen om in de toekomst echt dieper de wijk in te gaan.

Eerste ervaringen met een Forensisch ACT-team in Drenthe (42Kb)
Jasper Klaver, Jasper van Marle en Frits Bovenberg
Auteurs laten ons zien hoe het ACT-model binnen dit kader geïmplementeerd wordt en welke voordelen het oplevert. De auteurs eindigen hun bijdrage met een prikkelende uitspraak waarin ze ACT zien als een mogelijk alternatief voor de longstay-afdelingen binnen de TBS-wereld. En dat is een heet hangijzer, nu de verblijfsduur langer wordt en het uitzicht op een behandeling op de longstay (te) weinig rendement lijkt op te leveren.

Partners van mensen met ADHD weer in balans met POM-POP! (54Kb)
Een preventieve methodische verpleegkundige ondersteuning aan de partner van de volwassene met ADHD
Corine Kuipers-de Jong
Auteur laat in haar artikel de partners van cliënten met ADHD naar voren komen. Relaties tussen mensen waarvan één van de partners ADHD heeft, hebben prognostisch gezien een grotere kans dat het misgaat.
De belasting van de partner en het gedrag van de cliënt met ADHD dragen hiertoe bij. Auteur probeert door middel van de POM-Pop methode hier een positieve wending aan te geven. Verfrissend en terecht dat deze 'vergeten groep' aandacht krijgt.

Als het spant in de relatie (90Kb)
Dirk den Hollander en John Lardinois
Twee mensen van het eerste uur op het terrein van de rehabilitatie, John Lardinois en Dirk den Hollander maken nog eens duidelijk hoe belangrijk het is dat er tussen hulpverlener en cliënt een goede werkrelatie is, vooral wanneer het gaat om complexe problematiek. Dat het belangrijk is om te kijken naar het betrekkingsniveau van het contact en vooral te leren van de herstelverhalen en ervaringen van de cliënten. Het narratieve aspect en de presentie zijn hierbij, zonder dat ze het zo benoemen, twee belangrijke aspecten.

Mediaan (81Kb)
Sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen in Nederland: een enquête
Bauke Koekkoek
Auteur onderzocht, samen met collega's, de taken en bezigheden van de spv en brengt daarmee de spv anno 2008 in beeld. Conclusie van hun enquête is dat de spv vooral ambulant actief is, ruime ervaring heeft en dat veel psychiatrisch verpleegkundigen op latere leeftijd de spv-opleiding volgen.
Negentig procent is werkzaam in de GGz en slechts een klein percentage werkt in een eigen praktijk of andere netwerkorganisatie.

Praktijkondersteuner GGZ: belangrijke motor voor ontwikkeling eerstelijns GGZ
Martien Bouwmans
Auteur laat zien hoe de praktijkondersteuner in de eerste lijn wordt gezien door de zorgverzekeraar en hoe deze functie anders wordt ingevuld dan de spv in de eerste lijn.

Seasonschool
Onno Kastelein en Peter Braem
Auteurs zijn een dag naar de Seasonschool geweest. Zij rapporteren over een dag succesvol coachen, generalistisch specialiseren, oplossingsgericht werken, pijn-depressie behandeling en de positie in de eerste lijn.

Literatuur en film besprekingen (33Kb)
Drie boekbesprekingen en 1 film:

- Boeddhistische psychologie
Ewout van Egmond
- Wie is er nu gek?
- Diverse korte boekbesprekingen
Gerard Lohuis
- Film: Away from her
Gerrie Hendriks

Dichterbij (30Kb)
- Nieuwwoners
Marlieke de Jonge
- Mindfulness op Indiase wijze
- Ik doe wat moet omdat het gaat niet lukken
Gerard Lohuis
- De pelgrimage
Anouska Cremers

Over de grenzen (35Kb)
Samusocial: verslag van een project in Roemenie
Harry Gras, Fred Dreef en Gert van Riel
Roemenen vinden dat de zwervers in Nederland verwend worden gezien de vele mogelijkheden waaruit ze kunnen kiezen voor onderdak en opvang. Daardoor reageren ze bij jullie zo agressief, in tegenstelling tot Roemeense zwervers, die al blij zijn wanneer ze eens een keertje ergens onderdak vinden , aldus Roemeense hulpverleners die een tijdje in Utrecht op bezoek zijn geweest. Auteurs hebben missionariswerk verricht door het ACT-concept in Boekarest te implementeren.

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16