home

Sociale Psychiatrie / nummer 86

Artikelen SP jaargang 27 / april 2008 / nummer 86

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Tegenstellingen: De macht om te durven zien

inhoudsopgave (132Kb), redactioneel (82Kb)


Waarom langer wachten? (121Kb)
Ewout van Egmond
Auteur laat zien hoe wachttijden tot verhoging van stress leiden en dat het een negatief effect op welbevinden van mensen heeft. GGZ Nederland heeft aangegeven dat het aantal mensen dat op hulp wacht in 2007 met anderhalf procent is toegenomen.
Hij doet op basis van zijn onderzoek een aantal ogenschijnlijk eenvoudige voorstellen om hierin verandering in aan te brengen. Ze lijken zo simpel, en dat zijn ze ook. Maar zit hem daarin juist niet de oplossing?

Aandacht voor kindermishandeling binnen de psychiatrie! (615Kb)
Een leidraad voor het invoeren van beleid rondom kindermishandeling binnen
de psychiatrie.
Henriette Eggen en Nicoline Sieval
Auteurs breken een lans voor het eerder signaleren en doortastender optreden bij (vermoedens) van kindermishandeling. Met het aanbieden van een beslisboom proberen ze hulpverleners een concreet handvat te bieden hoe er gehandeld kan worden wanneer mishandeling van kinderen in beeld komt. Ook in hun artikel is er sprake van een schijnbare tegenstelling wanneer ze stellen dat de hulpverlener de relatie en het vertrouwen dermate belangrijk vinden, dat ze soms te lang wachten met ingrijpen.
Laat de beslisboom helpen om die tegenstelling op te heffen.

Ik h'au' van jou (184Kb)
Ouderenmishandeling door mantelzorgers van mensen met een dementieël syndroom als gevolg van ontspoorde zorg.
Marleen Hinten
Auteur laat zien hoe onmacht kan leiden tot machtsmisbruik bij mantelzorgers die de zorg voor ouderen op zich hebben genomen. Een sluimerend proces dat niemand wil, maar dat ontstaat wanneer de zorg voor de oudere te veel van de mantelzorger vraagt en uiteindelijk ten koste gaat van de mantelzorger zelf. Schrijfster laat zien hoe door onwetendheid, overbelasting en onmacht een vorm van compassiemoeheid kan ontstaat.

Mediaan (115Kb)
Einde en een nieuw begin; sociaal emotionele achtergronden bij psychose
Marius Romme
Auteur laat verschillende tegenstellingen de revue passeren wanneer hij zijn visie over het sociaal psychiatrisch denken nog eens helder en vol passie neerzet. Als geen ander heeft Romme de laatste jaren de spv ondersteunt bij diens integrale en contextuele benadering van de psychische problemen.

Present: Een casus uit de ouderen-bemoeizorg bezien vanuit de presentiebenadering
Emmie van Esveld
Een praktijkbijdrage. Auteur laat zien hoe de spv in de dagelijkse praktijk het werk doet: altijd vanuit de context, in wisselwerking met de omgeving en vanuit een verpleegkundig perspectief. Deze ingrediënten vindt u in haar bijdrage terug en biedt, als ware het een receptuur voor een behandeling, inspiratie voor uw eigen praktisch handelen.

Literatuur en film besprekingen (112Kb)
Drie boekbesprekingen en 1 film:

- Alle dagen schuld-praktijkverhalen over armoede 2007
- Het slimme onbewuste-denken met gevoel
- Diverse korte boekbesprekingen
Gerard Lohuis

Film: Congorama
Gerrie Hendriks

Dichterbij (55Kb)
Het is zo logisch, dat het vanzelf een chaos wordt
Gerard Lohuis

Uit den lande (73Kb)
Wat doet Roads voor mensen met een psychische beperking?
Kees Onderwater en Astrid van Setten
Een bijzonder project waarin mensen met psychiatrische problemen vanuit een rehabiliterende aanpak praktisch geholpen worden.

In memoriam Marjon Arends (114Kb)

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16