home

Sociale Psychiatrie / nummer 85

Artikelen SP jaargang 27 / januari 2008 / nummer 85

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Innovatiekracht
3e en 4e generatie SPV-en

inhoudsopgave (887Kb), redactioneel (21Kb)


Sprekende Beelden voor Lastige Lieden (49Kb)
Gerdien Korfker
Om te communiceren in ons werk maken wij vooral gebruik van taal. Dat kunnen we op verschillende manieren doen. We kunnen taal en beeldspraak aangrijpen als mogelijkheid om de cliënt te ontmoeten en met haar of hem in contact te komen. Auteur gaat in haar artikel op zoek naar antwoord op de vraag of beeldspraak een bruikbaar middel is bij psycho-educatie aan cliënten die kampen met een persoonlijkheidsstoornis. Uiteraard beantwoordt zij deze vraag positief. Het hoe en waarom, en welke betekenis gegeven kan worden aan psycho-educatie en de bevordering van empowerment, leest u in dit artikel.

Vermoeidheid en dan…? (38Kb)
Een cognitief gedragsmatige training bij aanhoudende vermoeidheidsklachten.
Tonja van Andel
Dit artikel is gebaseerd op de innovatieopdracht als eindonderdeel van de opleiding. Het doel van de opdracht was om tot een aanvulling op, of verbetering van het zorgaanbod te komen. Van Andel schreef op basis van literatuuronderzoek een draaiboek voor cursusleiders. In haar artikel zet zij uiteen in welke mate cliënten in de GGZ last hebben van vermoeidheidsklachten en op welke wijze zij daarmee om leren gaan. Omdat het systeem om de cliënt natuurlijk ook betrokken is, worden zij vanzelfsprekend uitgenodigd in een dergelijke cursus.

Vreemde ogen dwingen (36Kb)
Geeft beschermingsbewind verslaafden en omgeving rust?
Ellen Lommerse
Auteur pleit in dit artikel voor beschermingsbewind omdat dit effectiever zou zijn dan schuldsanering of budgetbeheer. Bij deze laatste twee vormen van hulp zou de oorzaak, het voorkomen van schulden, minder goed ondervangen worden. Via het beschermingsbewind zou dat wel het geval zijn. Daarnaast pleit de auteur er voor om de basisadministratie te laten verzorgen door een erkend bewindvoeringsbureau. Helaas hebben we nog niet zo lang geleden meegemaakt dat een dergelijk erkend bureau er met al het geld van haar clientèle (cliënten met een psychische handicap) vandoor ging. Oppassen geblazen dus, voor die cliënten waar een dergelijke interventie een goede oplossing lijkt.

Maar ik slaap zonder medicatie (63Kb)
Interventies en methodieken voor slaapstoornissen bij depressieve volwassen cliënten, zodat medicatie overbodig is
Christian Vereecken
Auteur viel het op dat veel cliënten aan slapeloosheid lijden en medicatie veelal wordt gezien als het probate, én enige afdoende middel om hier een eind aan te maken. De afgelopen zes jaar zien we een toename in het aantal voorgeschreven slaap- en kalmeringsmiddelen. Helaas wordt niet gespecificeerd of het ene dan wel het andere middel voor een toename zorgt. Wél komt aan het licht dat van de groep die lijdt aan insomnia, 35 tot 40% kampt met psychiatrische klachten (vooral depressie). Vereecken laat verschillende alternatieven de revue passeren en wijst op het bestaan van de richtlijn over zorg bij een verstoord slaap-waak ritme. Het accent ligt vooral op het terugdringen van medicatiegebruik en de toename van slaapbevorderend gedrag.

Mediaan (139Kb)
Innovatief inrichten, werken en behandelen?
Ivonne van der Padt
Hoe belangrijk is de omgeving waarin medewerkers van een GGZ instelling werken? Is het mogelijk om de visie die men heeft tot uitdrukking te laten komen in de wijze waarop een gebouw is ingericht? Volgens de geïnterviewden van AMC de Meren, kan dat.

Hulpverlening bij huiselijk geweld: een ander perspectief
Ingrid van de Bosch
Auteur geeft in haar bijdrage aan dat het tijd is om te komen tot een ander perspectief.
Niet alleen vrouwen zijn slachtoffer van geweld!

Literatuurbesprekingen (19Kb)
Twee boekbesprekingen:

"Moordouders"
Gerard Lohuis

Socratisch Motiveren
Gerard Lohuis

Dichterbij (17Kb)
Als je drinkt, kan ik van je houden
Gerard Lohuis

Als ambassadeur heb je een afwijking nodig om welkom te zijn
Gerard Lohuis

Uit den lande (21Kb)
De SPV in een veranderende GGZ
8e Nascholing Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen
Paul Hemels
Op Terschelling boog een groep SPV-en zich op interactieve wijze over de toekomst van het werk van SPV-en. Auteur schreef de bijdrage "De SPV in een veranderende GGZ, 8e Nacholing Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen van 11-13 oktober 2007".

Oproep aan SPV-en die van 1974 - 2007 opgeleid zijn in de regio Zuyd

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16