home

Sociale Psychiatrie / nummer 84

Artikelen SP jaargang 26 / oktober 2007 / nummer 84

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Kinderen in psychiatrie
nood en zorg

inhoudsopgave (900Kb), redactioneel (17Kb)


En wat doen we met de kinderen? (51Kb)
Jeugd, jeugdbeleid en behandeling van jongeren met problematisch gedrag
Ivonne van der Padt
"Maar is het nu werkelijk zo slecht gesteld met de Nederlandse jeugd, de samenleving en de verschillende instellingen die zich bezighouden met zorg aan jongeren en gezinnen?"
Jeugd, jeugdbeleid en behandeling van jongeren met problematisch gedrag.'
In haar artikel geeft zij een overzicht van de verschillende ontwikkelingen in het jeugdbeleid, de kwaliteit van Justitiële Jeugd Instellingen en een op effectiviteit onderzochte behandelvorm voor jeugdigen die in aanraking (dreigen te) komen met justitie: de Functionele Gezinstherapie.

Collectief samengevat (54Kb)
Ontwikkelingen in jeugdpreventie West-Friesland
Niek Kuijper
In West Friesland maakt men zich ongerust. Over het hoge alcohol en druggebruik van jongeren en over het verhoudingsgewijs grote aantal suïcides dat er onder hen plaats vindt.
Auteur behandelt een projectvoorstel voor preventieve activiteiten gericht op jeugdigen met psychiatrische problematiek. Gesignaleerd is dat er een grote groep onbehandelde jeugdigen met psychiatrische problemen is en dat er niet altijd geld beschikbaar wordt gesteld voor preventieve activiteiten. Schrijnend is dat de rol van de GGZ binnen het voortgezet onderwijs tot een minimum is beperkt en amper nog gefinancierd wordt door het zorgkantoor. De bestuurders van West-Friesland hebben om een Regionaal Plan van Aanpak gevraagd, om vanuit een gezamenlijk initiatief verantwoordelijkheid te nemen.

"Maar ik ben niet gek!" (282Kb)
'Psychiatrische screening van jongeren tussen de twaalf en achttien jaar die met politie en justitie in aanraking komen'
Clemens Ruland
Auteur beschrijft de problemen bij het screenen van jongeren in de justitiële jeugdinrichtingen op psychiatrische stoornissen. Een groot aantal van de jongeren die in detentie verblijft heeft namelijk een psychiatrische stoornis. De bij de jonge gedetineerden betrokken onderzoekers en hulpverleners herkennen de psychiatrische problematiek nauwelijks, met alle kwalijke gevolgen van dien.
De auteur vraagt zich af welke bijdrage de SPV-en kunnen leveren om het proces van herkenning van de problematiek te verbeteren. Hij besluit zijn artikel met enkele nuttige aanbevelingen hiertoe.

Schoolboeken zonder ezelsoren (36Kb)
Wim Kannekens
Auteur beschrijft in dit artikel een ervaring uit de praktijk en concludeert dat je de mooiste (behandel) plannen kunt maken, maar dat de praktijk zich daar niet altijd naar voegt. Kannekens schetst een wijze van hulpverlenen die niet nadrukkelijk probleemoplossend is.
Het artikel gaat over de manier waarop een hulpverlener contact maakt met een familie waarvan een van de dochters schizofreen is. We kijken mee over de schouder van de hulpverlener, en zien hoe deze zoekt naar manieren waarop hij om kan gaan met de problemen die hij tegenkomt. Prachtige casuïstiek is het resultaat.

Mediaan (1050Kb)
Foto-expositie 'Bang voor Bloemkool' in Het Dolhuys
Arie Berg
Auteur bezocht met zijn zoon de foto-expositie 'Bang voor Bloemkool' in Het Dolhuys te Haarlem en bericht hierover. Op de expositie is een installatie te zien van foto's van Erik Christenhusz met begeleidende teksten van Maurice van Lieshout, die genomen zijn in het voormalige Paedologisch Instituut in Duivendrecht.
Wij zijn er bijzonder verheugd over dat we ook toestemming kregen om enige foto's in SP af te drukken.

Literatuurbesprekingen (28Kb)
Drie boekbesprekingen:

Een kwetsbaar mens
Gerard Lohuis

Handboek Suïcidaal gedrag
Peter Braem

Leerboek Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Gerard Lohuis

Boeken die interessant zijn voor werkers in de jeugdzorg en jeugdpsychiatrie
Gerard Lohuis

Dichterbij (17Kb)
Hoezo hulp, ik weet het zelf toch beter
Gerard Lohuis
We ontmoeten Henri, die teleurgesteld dat hij geen psychiater tegenover zich vindt, genoegen moet nemen met een SPV. De SPV denkt hierdoor aan de tandarts, waar hij heen ging als kind.

Thuis
Paul Hemels
Auteur neemt ons mee aan de hand van een Somalische vrouw met twee kinderen. Waar moeten ze naar toe?

Uit den lande (19Kb)
Ongerustheid leidt tot handelen in West-Friesland
Ivonne van der Padt
Auteur was aanwezig bij het congres in Hoorn over dit Regionaal Plan van Aanpak, waar door veel belanghebbende partijen gebrainstormd werd.
Niek Kuijper was een van de sprekers.

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16