home

Sociale Psychiatrie / nummer 83

Artikelen SP jaargang 26 / juli 2007 / nummer 83

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Verbinden en werken vanuit een contextuele benadering

inhoudsopgave (99Kb), redactioneel (24Kb)

Zoek geen problemen maar oplossingen Een model voor een gezondheidsgerichte GGz (104Kb)
Erik van den Brink
Auteur presenteert Het Brugse Model. Het gaat in dit model om een contextuele, oplossingsgerichte manier van werken waarbij er vooral aandacht wordt besteed aan motivatie, toekomstgerichtheid en creativiteit als krachtige factoren bij veranderingsprocessen. De probleemgerichte benadering zoekt de oplossing vooral in het manipuleren van oorzaken, terwijl de gezondheidsgerichte benadering van het Brugse Model veel meer uitgaat van een integrale manier van benaderen. Gebruik het contact, de context en maak gebruik van de hulpbronnen die iemand heeft om verandering op gang te brengen. De hulpverlener krijgt daarin een coachende rol.

Vreemd (52Kb)
Ouderen met een autisme spectrum stoornis
Lian Bakker
Mocht u denken dat de auteur een pleidooi houdt voor een probleemgerelateerde aanpak, dan zet de titel u op een verkeerd been. Ze beschrijft allereerst het probleem en geeft aan dat goede kennis en ervaring nodig zijn om dit probleem bij ouderen te zien. Maar in de goede traditie van sociale psychiatrie is het in kaart brengen van dit probleem de opmaat voor het beter leren begrijpen van de oudere. Wanneer dat lukt is het mogelijk, aldus Bakker, om de bejegening daar op aan te laten sluiten.

De kunst van het aansluiten bij jong dementerenden (70Kb)
Helma Pietersma
Auteur laat zien wat het voor relatief jonge mensen betekent wanneer er zich een dementieel beeld ontwikkelt. Vaak staan ze midden in het (gezins)leven met alle daarbij behorende ambities en wensen.
Wanneer blijkt dat het cognitief niet meer gaat omdat er zich een dementieel beeld ontwikkelt, begint het afscheid van een actief leven. Met alle dramatische gevolgen voor de cliënt en zijn omgeving.

Verbinden (75Kb)
Gerard Lohuis
Auteur probeert in zijn bijdrage over Verbinden een brug te slaan tussen ideeën die Harry Kunneman bij de Universiteit van Humanistiek ontwikkelt en de praktijk van de hulpverlener (lees: Het Dikke Ik van Harry Kunneman). Hij legt verbanden tussen de behoefte aan een methodiek en de eigen ontwikkeling van de persoon als hulpverlener. Het is een pleidooi voor het ontwikkelen van reflectieve vaardigheden bij de hulpverlener om een verbinding tot stand te brengen tussen de eigen ontwikkeling en professionalisering.
Zoals Kunneman in Het Dikke Ik aangeeft: hulpverlenen is niet bedoeld om te laten zien hoe goed die hulp is en wat we allemaal kunnen maar is bedoeld om de medemens te helpen.

Mediaan (43Kb)
De werkvloer
Peter Braem
Auteur heeft collega's opgezocht en gevraagd naar hun drijfveren in het werk. Het is interessant om te lezen hoe collega's hun werk ervaren en vanuit welke drijfveren men het dagelijkse werk doet. Bij het lezen van de interviews moeten we Freud gelijk geven: de haat-liefdeverhouding is het sterkst. Het is goed om te lezen vanuit welke intenties er wordt gewerkt en hoe het een voortdurend zoeken is naar een goede manier om daarbij met de organisatie om te gaan. Hierin lezen we een spanningveld die we waarschijnlijk allemaal kennen.

Literatuurbesprekingen (25Kb)
Twee boekbesprekingen:

Trimbos zakboek psychische stoornissen
Peter Braem

Een bundel beelden
Films psychiatrisch bezien
Peter Braem

Dichterbij (25Kb)
Je komt ze soms tegen…
Paul Hemels
Auteur gaat in op collega's en cliënten die in dezelfde stad wonen. Zijn voorkeur is daarbij duidelijk en zal de nodige hilariteit dan wel herkenning, oproepen.

Ubuntu
Gerard Lohuis
In dit verhaal wordt verteld over een samenleving waarin vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid naar problemen wordt gekeken. In tegenstelling tot een samenleving die individueel georiënteerd is.

Uit den lande (49Kb)
Foundation Congress of Horatio - European Psychiatric Nurse
Gert Jan Wiersma
Verslag van een congres wat ging het om de vraag hoe opleidingen verpleegkundigen in Europa opleiden en hoe verpleegkundigen in de praktijk werken. "Vaststaat dat in Europees verband de opleidingsstructuur ook voor Verpleegkundigen gericht zijn op de Bachelor-Master structuur, dat er meer naar competenties zal worden gekeken en opleidingsvormen die daar op aansluiten", aldus Wiersma.

FACT centraal in Almaar Ambulanter II
Peter Braem
Tijdens dit congres ging het met name over de ontwikkelingen in de ambulante zorg die meer en meer door (F)ACT's vormgegeven gaan worden. Braem gaat in op de verschillen en overeenkomsten tussen teams en vormen van ambulant werken zoals deze op deze dag naar voren kwamen.

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16