home

Sociale Psychiatrie / nummer 82

Artikelen SP jaargang 26 / maart 2007 / nummer 82

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Doe maar gewoon
dan doe je al gek genoeg

inhoudsopgave (16Kb), redactioneel (20Kb)

Gewoon doen met opgenomen patiënten (41Kb)
Martin Appelo en John Fokkink
Voor wie maken we eigenlijk klinische programma's? Voor de patiënten? Voor onszelf?
De auteurs geven hierop een antwoord. Aan de hand van voorbeelden wordt geïllustreerd wat klinisch werkende teams kunnen doen als alternatief voor totaalprogramma's, die uit niet effectieve interventies bestaan of waarin trainingen zitten die alleen ambulant hun waarde hebben bewezen. Het gaat er daarbij steeds om dat wordt gezocht naar een 'klik' met de patiënt. Daarbij zullen we wél wat moeten laten, namelijk het opgeven van de behoefte aan patiënten voor te schrijven wat ze wel en niet mogen.

Self-efficacy en huiselijk geweld (40Kb)
Het belang van dit concept bij de verpleegkundige hulpverlening aan slachtoffers
David Kramer en Roland van de Sande
Auteurs gaan in op verpleegkundige interventies om de self-efficacy te verbeteren van vrouwen die slachtoffer van huiselijk geweld zijn. Self-efficacy is de mate waarin het slachtoffer gelooft dat zij zich op die manier kan gedragen die nodig is om uit het geweld te komen. De auteurs introduceren een meetinstrument, namelijk de Self-efficacy Scale for Abused Women (SESAW) dat behulpzaam kan zijn bij de hulpverlening om slachtoffers zich los te laten maken uit gewelddadige relaties.

Intercultureel werken in de wijk (33Kb)
Aanpak wijk spv-en blijkt ook goed aan te slaan bij behoeften van migranten
Maaike Riemersma
De auteur gaat in in op de werkwijze van de wijk spv-en van de Langdurige Transmurale Psychiatrie (LTP) West van Mentrum. Zij hebben een bepaalde aanpak in het opsporen van signalen en bereiken van de individuele cliënten met ernstige psychosociale en psychiatrische problematiek in de oude Amsterdamse wijken. Deze aanpak blijkt ook uitstekend aan te slaan bij de zorgbehoeften van migranten in de Amsterdam. Een treffende casus illustreert het artikel.

De rol van de spv in relatie tot gezondheidsbedreigingen (485Kb)
bij cliënten met een schizofrene stoornis
Charlotte van den Heuvel
Door auteur wordt een warm pleidooi gehouden voor meer beweging bij cliënten met een schizofrene stoornis.
Aangetoond is dat er verband bestaat tussen beweging en het bevorderen van de psychische gezondheid. Bij cliënten met een schizofrene stoornis levert beweging een bijdrage aan de sociale integratie, het lichaamsgevoel en de dagstructurering. De SPV kan een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van cliënten tot het ondernemen van bewegingsactiviteiten en, niet minder belangrijk, het volhouden ervan, aldus de auteur.

Mediaan (57Kb)
'Geen cel maar zorg'
Het móet kunnen zonder dwang en drang
Marije Wilmink
Een weergave van de Tweede Werkconferentie Dwang en Drang die het Landelijk Platform GGZ organiseerde op 1 december 2006. Doelstelling van GGZ Nederland: 10% minder separaties per jaar, en daarmee in 2008 een minimale daling van 30%. Ook valt er een alternatief geluid te horen: het gaat er niet altijd om, om dwangmaatregelen te voorkomen. Het gaat erom hoe deze worden uitgevoerd.

Oppakken en aanpakken
Een sociaal psychiatrische verkenning in een virtuele wereld
Onno Kastelein en Peter Braem
Auteurs duiken in de virtuele wereld. Niet in een computerspel maar in een virtuele hulpverleningswereld, geïnspireerd door de inmiddels stof opwaaiende game 'Second Life'. Het idee hierbij was eenvoudig: vraag aan een aantal ervaren hulpverleners hoe zij te werk zouden gaan bij een gegeven casus, als iedere interventie geoorloofd is. Dus niet gehinderd door wetgeving, geld, mankracht of tijd. Een aantal collegae lieten hun fantasie de vrije teugel. Dit werd vergeleken met hun handelen in de werkelijke wereld. Het resultaat is verrassend.

Literatuurbesprekingen (16Kb)
Eén boekbespreking:

De psychiater als coach
Peter Braem

Uit den lande (101Kb)
Bij mijn afscheid van de spv-opleiding
Helmi Goudswaard
Auteur blikt terug op haar werk als docente binnen de spv-opleiding en op de veranderingen die zij de sociale psychiatrie zag ondergaan.
Helmi nam in 2006 afscheid van de Hogeschool van Amsterdam.

Jullie moeten het niet pikken!
Anouska Cremers en Ivonne van der Padt
Nu de Nederlandse politieke strijd om de macht is uitgekristalliseerd in een nieuw CDA/PvdA /CU kabinet, ook aandacht voor de politiek. Welke invloed zal het beleid van de nieuwe regering op de zorg hebben? Auteurs ondervroegen de oppositie over de te verwachten inzet voor de zorg.
Zij spraken namelijk Agnes Kant die het wel weet en ons toe roept 'Jullie moeten het niet pikken!'

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16