home

Sociale Psychiatrie / nummer 81

Artikelen SP jaargang 25 / december 2006 / nummer 81

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Cliënten zien en horen

inhoudsopgave (21Kb), redactioneel (46Kb)

Hoe kunnen we omgaan met een kinderwens of zwangerschap
van cliënten
(60Kb)
Gea Bijzitter
Hoe kunnen we omgaan met een kinderwens of zwangerschap van cliënten.
Vrouwen geven aan dat ze graag met hun hulpverlener willen praten over hun kinderwens maar dit gebeurt nauwelijks. Juist bij een dergelijk belangwekkende
wens, zou de hulpverlener moeten weten hoe zij moet handelen. De auteur ontwikkelde een checklist om te voorkomen dat cliënten en hulpverleners tegen gesignaleerde knelpunten aan blijven lopen.

Laagdrempelige groep voor jongeren met contactproblemen (65Kb)
Hans de Bruin en Epke Bootsma
In dit artikel wordt de structuur en werkwijze beschreven van een aanbod dat nauw aansluit bij de leefwereld en wensen van de jongeren. De adolescenten hebben al behoorlijk wat te verstouwen gekregen en met elkaar vinden ze de kracht om op eigen benen te gaan staan. Als de groep niet aan de verwachtingen van een van de deelnemers voldoet, wordt een alternatief aangeboden.

De eigen waarde van ervaringskennis (27Kb)
Marlieke de Jonge
De auteur gaat in op het begrip ervaringsdeskundige, dat vooral iets zegt over de methode van kennisverwerving, de leermethode en de verworven kennis: (inter) subjectieve praktijkkennis. Via ‘participerende’ observatie, gezeten voor de televisie, neemt De Jonge ons mee en vertelt over 1e en 2e hands kennis.

In opdracht van (53Kb)
Ivonne van der Padt
Door auteur wordt kort verslag gedaan van de samenwerking tussen de beroepsvereniging en twee Hogescholen rond het thema cliëntperspectief. Kennis, vaardigheid en attitude zijn de ingrediënten om te komen tot competenties. Uit herstelverhalen van cliënten wordt pijnlijk duidelijk dat aan de competenties van veel hulpverleners nog een en ander gedaan moet worden.

Een cliëntenraad nader beschouwt (27Kb)
Peter Braem
Auteur bezocht de cliëntenraad van zijn instelling. Vertegenwoordigers vertelden hem ondermeer dat de patiënten ‘zeer tevreden’ bleken te zijn over de aanwezigheid van behandelplannen en de attitude van de hulpverleners. ‘Niet zo goed’ was het gesteld met de informatie over de behandeling en het te verwachte resultaat.

Mediaan (82Kb)
Jeugdigen en middelenmisbruik in de jeugd GGZ
Dax Groenland
Een artikel over middelenmisbruik onder jongeren in de GGZ. Hoewel experimenteren een gezond, want bij de leeftijd passend, verschijnsel is, komt niet elke jongere deze periode zonder kleerscheuren door. De oorzaak hiervoor ligt onder andere in het feit dat jongeren met een psychiatrische aandoening minder goed in staat zijn tot kritisch gebruik van middelen.

Economisering van de sociale psychiatrie
Renate Schernus en Fritz Bremer
De Deutsche Gesellschaft Fur soziale Psychiatrie (DGSP) schreven het Soltauer Impulens. Een manifest om de modernisering van de gezondheidszorg en de daarmee gepaard gaande afbraak van voorzieningen niet klakkeloos te accepteren.

Literatuurbesprekingen (46Kb)
Vier boekbesprekingen:

Zorgboek Manisch – depressieve stoornis
Peter Braem

“Weg van de professionalisering”
Gerard Lohuis

Uit de inrichting
Ivonne van der Padt

0%, acht niet-drinkende alcoholisten vertellen hun verhaal
Ivonne van der Padt

Dichterbij (40Kb)
Ondragelijke lichtheid van een ellendig bestaan
Gerard Lohuis

Toen hij medicijnen gingen gebruiken, liep het mis
Gerard Lohuis

Afspraken
Marlieke de Jonge

Genoeg!
Paul Hemels

Uit den lande (93Kb)
Hoe bereik je je etnische doelgroepen?
Caro Hulshoff
Verslag van het project ‘GGZ kiest kleur’ waarbij wel twintig verschillende partners met elkaar samenwerken. Via een bepaalde methodiek en met speciaal ontwikkelt audiovisueel materiaal, lukt het de GGZ om doelgroepen te bereiken die voorheen alleen bij lokale etnische organisaties kwamen.

7e Nascholing SPV: Schizofrenie, gezondheid en herstel, handvatten voor de SPV
Paul Hemels
Op Terschelling werden tientallen SPV-en, van donderdag 14 september tot en met zaterdag 16 september bijgeschoold in het thema Schizofrenie, gezondheid en herstel, handvatten voor de SPV. Auteur was er bij en brengt verslag uit.

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16