home

Sociale Psychiatrie / nummer 80

Artikelen SP jaargang 25 / augustus 2006 / nummer 80

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Grenzen overschreden

inhoudsopgave (18Kb), redactioneel (20Kb)

Huiselijk geweld: van signalering tot een effectieve aanpak (48Kb)
Corine de Ruiter
Auteur is klinisch psycholoog/gedragstherapeut, werkzaam als bijzonder hoogleraar Forensische psychologie aan de Universiteit Maastricht, zij gaat in haar boeiende artikel in op, de titel zegt het al, huiselijk geweld.
Een zeer hoog percentage van de bevolking heeft hiermee te maken (gehad). Corine geeft het belang aan van een juiste inventarisatie en taxatie van risicofactoren in gevallen van (vermoedelijk) huiselijk geweld.

Kindermishandeling - Kennis en Moed? (200Kb)
Lilian Fens
Het artikel toont aan dat kindermishandeling, helaas, deel uitmaakt van de dagelijkse praktijk van de hulpverlening. Hoe persoonlijk ook de hulpverlening is schetst zij treffend in de volgende zinsnede: "Het [vermogen signalen op te vangen] heeft niets te maken met eigen waarden en normen. De een heeft er een antenne voor de ander ziet niets." Auteur doet aanbevelingen tot ontwikkeling van een protocol 'kindermishandeling'.

Assertive Community Treatment (54Kb)
De SPV als evidence-based werker
Niels Fermont
Auteur laat de stand van zaken zien omtrent de ACT methode van de als paddestoelen uit de grond schietende ACT-teams. Zijn leidende vraag "Welke conclusies kan de SPV trekken uit de tal van wetenschappelijke onderzoeken naar Assertive Community Treatment ten behoeve van zijn praktische vaardigheden?" stuit op een interessant antwoord.

Verslavingszorg in de huisartsenpraktijk door de SPV (55Kb)
Gerard Kanters
Auteur is 1e lijnsconsulent bij Brijder Verslavingszorg, hij schrijft in zijn artikel over de thans veel voorkomende praktijk van de inzet van SPV-en in de huisartsenpraktijk. In zijn artikel gaat hij, meer specifiek, in op de rol die de verslavingszorg hierbij speelt.

Mediaan (94Kb)
WMO en het vermaatschappelijkingproces
Frank Damen
Op 1 januari 2007 wordt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ingevoerd . Dat dit voor velen die afhankelijk zijn van zorg gevolgen zal hebben mag inmiddels als bekend worden verondersteld. Auteur, spv i.o. neemt ons bij de hand en laat in zijn artikel aan de hand van een casus zien welke consequenties de WMO heeft voor de patiënt en de directe patiëntenzorg. Frank Damen heeft de knelpunten bij de invoering van de WMO in kaart gebracht.

“Sociaal psychiatrische verpleegkunde onder gesternte van ZvW, WMO en DBC”
Onno Kastelein
De studiemiddag op 18 mei 2006 was een verkenning. Wat gebeurt er zoal in het land? Wat zijn de ervaringen tot nu toe met 'stepped care', DBC's en de SPV in de eerste lijn? Welke ideeën zijn er over de mogelijkheden van de WMO en wat is dan de rol van de SPV? Deze vragen kwamen aan bod. In zijn bijdrage geeft Onno Kastelein een weergave van deze dag.

Literatuurbesprekingen (24Kb)
Twee boekbesprekingen:

Van Incident tot fundament- vormgeving en implementatie van beleid rond bejegening, seksualiteit en seksueel misbruik.
Ivonne van der Padt

Ontwikkelingsonderzoek in de Jeugdgezondheidszorg.
Het Van Wiechenonderzoek. De Baecke-Fassaert Motoriektest.
Peter Braem

Dichterbij (17Kb)
Familie
Marlieke de Jonge

Ruzie maken om gehoord te worden
Gerard Lohuis

Verenigingsnieuws (17Kb)
Van AVVV naar V&VN
Beleidsplan en ledenraadpleging
Studiemiddag en 2e congres Sociale Psychiatrie
Oproepen van het bestuur

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16