home

Sociale Psychiatrie / nummer 77

Artikelen SP jaargang 24 / november 2005 / nummer 77

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning
van belang voor Sociale Psychiatrie?

inhoudsopgave (24Kb), redactioneel (18Kb)

De Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (78Kb)
Anouska Cremers en Gerard Lohuis
Auteurs beschrijven de inhoud van de WMO en vullen dit aan met een eerste aanzet tot een kritische beschouwing. Vanuit de sociale psychiatrie zijn wij gewend de hulpverleners en cliënten centraal te stellen, hun belangen gaan ons ter harte, ze vormen onze ‘core-business’.

Huwelijkspartners in de WMO (27Kb)
• WMO kijk van een zorgfinancier op de kansen en bedreigingen
Jeroen Crasborn
De zorgfinancier, bij monde van J.Crasborn, verwacht dat het gedrag van financiers steeds meer bepaald zal worden door de effectiviteit van de zorgstrategieën. Hij veronderstelt dat de ervaringen van de klant in toenemende mate bepalend zullen worden voor de keuzes van de financiers.
• De OGGZ en de WMO
Cor Drost
Auteur is wethouder te Hoogezand-Sappemeer, maakt van de gelegenheid gebruik om de OGGZ in een kleine gemeente te belichten. Hij verwacht niet dat de met de invoering van de WMO de toename van de geestelijke gezondheidsproblematiek wordt afgeremd. Drost wijst erop dat er in de huidige situatie geen leverings- en acceptatieplicht is bij de verschillende partijen, en dat er geen duidelijkheid is met betrekking tot bevoegdheden. Dit wordt in de WMO evenmin geregeld.

Vallen en opstaan in Amsterdam (44Kb)
De weg naar een Maatschappelijk Steun Systeem (MSS)
Kees Onderwater en Maarten Voster
Auteurs waren nauw betrokken bij de opzet van een Maatschappelijk Steun Systeem in Amsterdam. Het project wordt in een breed maatschappelijk kader geplaatst en kan gelezen worden als een praktijkvoorbeeld. Een voorbeeld dat vooruit liep op de nieuwe wet op de maatschappelijke ondersteuning. Een good practice waarin getoond wordt dat cliënten centraal staan, ook bij de lokale overheid.

Vertrouwen in kennis? (23Kb)
Dany Baert
Auteur schrijft een confronterende maar ook weldadige beschouwing over de kloof tussen de ‘meetbaar-technische’ werkelijkheid en de praktische werkelijkheid van het dagelijks werk, en de gevolgen daarvan voor de positie van de hulpverlener.

Herijking van de grondslagen van de verslavingszorg (107Kb)
Naar een verslavingspsychiatrie
BJM van de Wetering en ECJE Czyzewski
Auteurs beschrijven de nieuwste inzichten over de neurobiologische veranderingen die in de hersens plaatsvinden wanneer er sprake is van verslaving. Zij schetsen een behandelcombinatie waarin deze feiten de basis vormen. Zij doen aanbevelingen met betrekking tot de geneeskunde-opleiding en geven een helder bevoegd/bekwaam-model waarbinnen een rol voor verschillende disciplines is weggelegd. Zij pleiten ervoor dat de
verslavingszorg wordt teruggetrokken uit het domein van de politiek, waar zij binnen het ‘ no-tolerance’ beleid als een voetbal heen en weer gespeeld wordt.

Mediaan (56Kb)
Zelfstandig wonen voor mensen met schizofrenie: Het kán in Almere
René Groote
Auteur geeft een enthousiast commentaar op 'n woonproject voor mensen met schizofrenie in Almere, dé illustratie van een sociaal gedesintegreerde gemeente. Groote onderzoekt in een meeslepende toon de theorie en praktijk rondom isolement en laat de relevante partijen de revue passeren. Daarbij is een specifieke rol voor de SPV weggelegd. Er is sprake van een wijze van samenwerking waaraan andere gemeenten een voorbeeld kunnen nemen als zij eenmaal geconfronteerd worden met de praktijk van de WMO.

Literatuurbesprekingen (28Kb)
Drie boekbesprekingen:

"Aan de slag in de rafelrand"
Peter Braem

Jongeren met eetstoornissen
Ans van Vliet

Hulpgids ADHD
Onno Kastelein

Dichterbij (14Kb)
De profeet van vijf jaar
Gerard Lohuis

Uit den lande (45Kb)
“Krachtig gebundeld” Een uitdaging tot samenwerking in de sociale psychiatrie
Ivonne van der Padt
Auteur doet verslag van de studiemiddag Krachtig gebundeld, georganiseerd door het platform post-hbo SPV opleiding. Het feit dat het Ministerie van OC&W de kort-hbo MGZ-GGZ niet meer bekostigd, betekent niet dat er geen SPV-en meer opgeleid zullen worden.

Verenigingsnieuws (19Kb)

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16