home

Sociale Psychiatrie / nummer 76

Artikelen SP jaargang 24 / augustus 2005 / nummer 76

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Daar wordt aan de weg getimmerd!

inhoudsopgave (24Kb), redactioneel (27Kb)

Uit de voegen van wet (87Kb)
Juridische afbakening van taken, verantwoordelijkheden en autonomie
Josan op den Velde en Johan Vincent
Een artikel over de juridische afbakening van taken, verantwoordelijkheden en autonomie tussen de beroepsprofessie van psychiater en SPV. Wist u dat veel werk van de SPV tot ‘grijsgebied’ gerekend wordt? De auteurs gaan op zoek naar juridische en professionele grenzen van het werk van de SPV. Zij vragen zich af wat de zin en onzin is van verantwoordelijkheden en op welke juridische kaders deze verantwoordelijkheden zijn gestoeld, of niet.

SPV op koers; prelude op de toekomst (59Kb)
Ben Venneman
Auteur analyseert in de bewerking van zijn inleiding SPV op koers; prelude op de toekomst de verschillende beroepsprofielen die sinds 1989 zijn opgesteld in opdracht van de beroepsvereniging. Die profielen dienen als visitekaartje en moeten een beeld schetsen van de bekwaamheden van de beroepsgroep. Zij geven tevens weer vanuit welke visie of missie in de GGZ gewerkt wordt. Volgens Venneman is het hoog tijd voor een ‘Praagse lente’. Wil de beroepsgroep het beeld van het huidige beroepsdeelprofiel waarmaken: een maatschappelijk georiënteerde, georganiseerde en geëngageerde SPV, opererend als generalist met een eigen specialisme dan zal zij de barricaden op moeten zoeken.

Van spreekkamer naar leefwereld (39Kb)
"Over nut en noodzaak van huisbezoek"
Annelies Vlaar
Auteur is in opleiding voor spv en zag kans om zowel de lezing van Andries Baart als die van Ben Venneman (Studiemiddag presentie) te benutten voor een opdracht voor haar opleiding. De presentiemethode en de ambulantisering van de SPV boden haar de mogelijkheid een lans te breken om meer werk te maken van het tegengaan van sociaal isolement van grote groepen cliënten van de SPV. Zij laat in haar essay zien hoe verschillende theorieën als basis en onderbouwing kunnen dienen in de praktijk.

Hulpverlening aan verslaafde zwangere prostituees (56Kb)
Anne Marie Korendijk
Auteur gaat, zolang dit nog kan, naar de Keileweg in Rotterdam. Zij biedt Hulpverlening aan verslaafde zwangere prostituees en traceert deze ‘bemoeizorgklanten’ via het huiskamerproject Keetje Tippel. Deze lange adem hulpverlening aan een van de doelgroepen die in het laatste beroepsdeelprofiel van de SPV beschreven wordt, vindt dus plaats in de leefwereld van deze vrouwen.

Invoering van de DBC: zorg van de SPV? (57Kb)
Alexandra Grosskopff
Auteur dook in de materie en zij vraagt zich af of Invoering van de DBC- zorg van de SPV? zou moeten zijn. In een overzichtelijk artikel wordt duidelijk wat de bedoeling is van het werken met DBC’s. Naast literatuuronderzoek heeft Grosskopff verschillende collega’s gevraagd naar hun ervaringen met de registratie en hun mening over het doel en nut hiervan. In het artikel wordt duidelijk dat met de registratie vooral gemeten wordt, dat het werk wordt gedaan (boekhoudkundige registratie) maar niet ‘hoe’ het wordt gedaan (inhoudelijke verantwoording). Op welke wijze sociaal psychiatrisch werken terug te vinden zal zijn via de registratie, is maar de vraag. Juist bij dit thema komt naar voren dat duidelijk moet zijn wat de SPV doet en op grond waarvan (legitimering onder andere via het beroepsprofiel).

Mediaan (33Kb)
Kruispuntproblematiek
Marlieke de Jonge
Auteur voor de verbinding van de verschillende artikelen. In haar notitie Kruispuntproblematiek wordt een eigen diagnosecategorie toegevoegd aan het bestaande arsenaal. De Jonge vindt dit noodzakelijk omdat ons zorgsysteem uitgaat van enkelvoudige, te genezen ziekten. Deze opvatting staat los van de feiten die volgens De Jonge laten zien dat 80% van de zorg bestaat uit langdurige complexe zorg. Aan DBC-dingen doet De Jonge niet!

Literatuurbesprekingen (71Kb)
Vijf boekbesprekingen:

"De ontwikkeling van het kind"
Peter Braem

Pure waanzin
Ivonne van der Padt

De analyse van het schizofrenie begrip
Rob Keukenss

Zorgboek Schizofrenie
Ivonne van der Padt

Diagnostische classificatie van psychische en ontwikkelingsstoornissen bij infants
Peter Braem

Dichterbij (16Kb)
In 'De twee heren'
Auteur trakteert ons weer op een van zijn columns. Ditmaal is de plaats van handeling de broodjeszaak van Yvonne, het kloppend hart van zorg in de leefwereld van cliënten. Zij vraagt zich in alle eerlijkheid af wat iemand die werkt in de sociale psychiatrie nu doét!
Paul Hemels

Uit den lande (25Kb)
Doorbraakproject schizofrenie
In dit artikel kunt u lezen welke overeenkomsten en verschillen deze kersverse SPV kan ontdekken in het onlangs gehouden referendum en het doorbraakproject schizofrenie.
Dirk Huizinga

Verenigingsnieuws (24Kb)

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16