home

Sociale Psychiatrie / nummer 75

Artikelen SP jaargang 24 / april 2005 / nummer 75

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Medisch en sociaal psychiatrisch paradigma

inhoudsopgave (23Kb), redactioneel (21Kb)

Goede zorg door de burger (53Kb)
Rick Kwekkeboom
Auteur laat zien dat het beroep dat het kabinet graag doet op de verantwoordelijkheid van burgers om voor kwetsbare mensen te zorgen, historisch gezien niet klopt. De burgers hebben juist professionals taken gegeven om kwetsbare mensen te helpen omdat ze er zelf onvoldoende toe in staat zijn of het niet willen. Ja, men wil een goede bekende wel helpen of een buurman die men kent, maar niet de verwarde man op straat die zo schreeuwt en angst oproept. Het klopt niet, aldus Kwekkeboom, om dan van de burger te vragen hier zorg voor te dragen. Een verhaal dat tot nadenken stemt.

Zorg met kleefkracht (64Kb)
Over de organisatie van de zorg voor mensen met ernstige psychische stoornissen
Lex Wunderink
Auteur geeft een genuanceerd en goed onderbouwd beeld van de hierboven aangezwengelde discussie over medische kennis en sociaal psychiatrisch handelen. Uit onderzoek blijkt dat de benadering vanuit ACT leidt tot kortere opnames en grotere tevredenheid onder cliënten. Wunderink geeft in zijn bijdrage ook aan dat ACT niet zaligmakend is en dat er valkuilen zijn waar voor gewaakt moet worden.

Community Mental Health in the UK: Restructuring for the 21st Century (42Kb)
Michael Coffey en Ben Hannigan
Auterus laten zien hoe in Engeland vanuit Community Mental Health Nursing wordt gewerkt en welke dilemma’s zich daarbij aandienen. In zijn conclusie geeft Coffey aan dat de werkers in de Community Mental Health ook daar moeten zoeken naar een betere ondersteuning en samenwerking met de cliënt en niet alleen als controleur van medisch aangestuurde processen (om ziektes te beheersen) moeten opereren. Blijkbaar worstelen we met een universeel probleem.

Richtlijnen: Handvat of houdgreep? (63Kb)
Een verkenning of de “multidisciplinaire richtlijnen voor de behandeling van schizofrenie” voldoende handvatten geeft voor een SPV
Dirk Huizinga
Auteur laat zien hoe in de richtlijnen voor het behandelen van schizofrenie bij jongeren het sociaal psychiatrisch perspectief gemist wordt. Dat tussen neus en lippen een vergelijking wordt gemaakt met Dick Advocaat en de wissel van Arjen Robben, laat zien hoe belangrijk een sociaal perspectief is en dat de werkelijkheid er door bepaald kan worden.

Mediaan (97Kb)
Drie artikelen:

Gezondheidsmarkt voor Noord Afrikaanse mannen. Amsterdam: GGZ-Buitenamstel
A.C. Schrier en J. Smits
Auteurs bespreken in “Gezondheidsmarkt voor Noord Afrikaanse mannen hoe op creatieve wijze en aansluitend bij de beleving, hulp wordt geboden aan Marokkaanse mannen. Erg inspirerend om te zien hoe middels trail and error, en vooral door goed te observeren, geprobeerd wordt om de behandeling bij deze groep mannen aan te laten sluiten.

Wat heeft je geholpen?
Herm Kisjes
Auteur heeft alcoholisten die gestopt zijn met drinken gevraagd wat ze nu belangrijk vinden aan hulpverlening en over welke kwaliteiten de hulpverleners moeten beschikken. En wat hen heeft geholpen. Met gewoon praten kom je al een eind, aldus de geïnterviewden.

Reactie op het artikel ‘Wat heeft je geholpen’
Peter Braem
Dat hier een bepaalde attitude achter zit en dat er meer voor nodig is, laat Peter Braem in een reactie op het artikel van Kisjes zien.

Literatuurbesprekingen (39Kb)
Drie boekbesprekingen:

Pechvogels en burgers. Leven met de psychiatrie.
Ivonne van de Padt

Hulpgids bipolaire stoornis.
Onno Kastelein

Outreachende hulpverlening.
Gerard Lohuis

Dichterbij (18Kb)
Lijden aan niet toegestaan genot
Gerard Lohuis

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16