home

Sociale Psychiatrie / nummer 74

Artikelen SP jaargang 24 / januari 2005 / nummer 74

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Sociale Psychiatrie
Het was, het is en het blijft!

inhoudsopgave (46Kb), redactioneel (74Kb)

Een eeuw sociaal psychiatrische verpleegkunde (116Kb)
Martin Morsman
Auteur greep het 25-jarig jubileum aan om terug te blikken op bijna een eeuw sociaal psychiatrische verpleegkunde, zoals het was. Volgens Morsman is de ontwikkeling van de SPV niet los te zien van de historische context. In vogelvlucht neemt hij ons mee omdat hiermee de maatschappelijke relevantie van een verpleegkundig specialisme in de sociale psychiatrie duidelijk wordt.

GGZ-Nederland en de Sociale Psychiatrie: Het visiedocument (156Kb)
- Het poldermodel
- Intervieuw met mevrouw Van Es
Anouska Cremers en Ivonne van de Padt
Het eerste gedeelte van dit artikel het poldermodel door A.Cremers, waarin de oorspronkelijke samenvatting van het visiedocument "De Krachten Gebundeld" is afgedrukt. Zo weten we allemaal waar we het over hebben.
In het tweede gedeelte een interview met mevrouw Van Es, voorzitter van GGZ Nederland.
Zij nodigt uit tot een discussie, maar ook tot verheldering wie, waar, in welk domein werkt.

De Amsterdamse dagen van de NVSPV (78Kb)
Verslag van het jubileumcongres 2004
Onno Kastelein
Op 9 en 10 december werd de 25e verjaardag van de NVSPV afgesloten in Amsterdam met het tweedaagse congres Sociale psychiatrie & verpleegkunde, een brede aanpak in 2004. Tussen dag één en twee was er feest in de kerk De Duif. De kerk van Huub Oosterhuis waar het altijd draaide om maatschappelijke vraagstukken. Op de muzikale tonen van Soul Nurse met oud bestuurslid Jan Ravestein als drummer, werd de dansvloer bezet door jong en oud. Auteur was toeschouwer, bezag alles en maakte een compact verslag van de sociale psychiatrie zoals het is.

Wat doen we met alcoholisten? (98Kb)
Els Noorlander
Auteur gaat in op een groep mensen met ernstige problemen die buiten beeld blijft. Wat doen we met 800.000 alcoholisten die vergeten dreigen te worden? De behandeling is volgens Noorlander vaak een zaak van lange adem, maar zeker niet hopeloos. Voor de ongelovigen illustreert zij dit met drie casussen. Uit het Nemesis onderzoek blijkt dat verslaving de tweede plaats inneemt op de ranglijst van meest voorkomende psychiatrische problemen. Deze stille groep valt dus onder de zorgwekkende zorgmijders, er is nog heel wat werk aan de winkel.

Mediaan (157Kb)
Vijf artikelen:

Beeldvorming van de psychiatrie; destigmatisering en preventie
Onno Kastelein en Andrea Stehouwer-Tuenter
Verslag van het symposium van de Saxion Hogeschool in Enschede waar alles draaide om beeldvorming en preventie.

Vermaatschappelijking: enclave of integratie?
Michel van Dijk
Auteur is verbaasd dat er tijdens het symposium in Breda (de Avans Hogeschool) over vermaatschappelijking met geen woord wordt gerept over de moord op Theo van Gogh. Amsterdam brandt en Breda doet wat het zich had voorgenomen te doen.

Eetstoornissen, een veel voorkomend probleem bij jonge vrouwen.
Deirdre Tielen
We worden de rest van het jaar steeds weer gewaarschuwd: Nederland Is Te Dik. Het is een gedachte die langzaam maar zeker overal opgeld doet. Veel voedingsmiddelen krijgen een 'light' versie. Sportscholen en afvalclubs verdienen goudgeld, diëtisten gaan zich therapeutisch oriënteren, de drogist vervangt bakker en groenteman. Een slim reclamebureau weet er een karikatuur van te maken, en over de catwalk zwijgen we beter. Al met al weet zo'n beetje elke marktsector wel zijn slaatje te slaan uit combinatie Voeding en Dwang.
Deidre Tielens zet de pathologie rondom eten als obsessieve compulsieve stoornis op een rijtje.

De SPV: deerniswekkende Don Quichote van de GGZ ?
Bauke Koekkoek
Auteur uit zich verbolgen over het geromantiseerde beeld van de SPV dat spreekt uit de recensie die A. Cremers schreef over het boekje ga weg, ik heb je nodig van Gerard Lohuis. Anouska Cremers reageert.

Reactie op Bauke Koekkoek.
Anouska Cremers

Literatuurbesprekingen (70Kb)
Een boekbespreking:

Autisme
Onno Kastelein
Over Autisme Spectrum Stoornissen bij normaal begaafde volwassenen.

Dichterbij (84Kb)
Wanneer leven een uitgestelde dood wordt
Gerard Lohuis

Werelden apart
Marlieke de Jonge

Gratis
Paul Hemels

De kwelgeesten van professionals (87Kb)
Jos van der Lans
Auteur tilt de identiteitsvraag naar een andere orde en biedt daarmee de mogelijkheid om de kleingeestigheid van de disciplinestrijd te overstijgen. Hij schrijft over het 'Paternalismesyndroom' als gevolg van Milikowski's proefschrift en het 'Geiten-Wollen-Sokken-syndroom als resultaat van Achterhuis' inzichten omtrent de communicerende vaten 'vraag en aanbod'. Hij plaatst deze in een cultuurhistorisch kader waarbinnen kritisch gekeken kan worden naar het huidige werkveld. Afstand-nabijheid is vooral een probleem van de hulpverlener. Van der Lans laat zien hoe een beweging naar binnen langzaam weer een beweging naar buiten wordt.

Verenigingsnieuws
(62Kb)
Beroepsdeelprofiel
Het register SPV
Onderwijs tot SPV

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16