home

Sociale Psychiatrie / nummer 73

Artikelen SP jaargang 23 / november 2004 / nummer 73

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Waar onder
De jeugd

inhoudsopgave (64Kb), redactioneel (64Kb)

Nieuwe wet op de jeugdzorg (99Kb)
De nieuwe wet op de jeugdzorg en de relatie tot de sociaal-psychiatrische functie in de jeugd-ggz
Servaas Luttikhuizen
Om toch enig zicht te krijgen op de ontwikkelingen in de jeugdzorg heeft auteur, die op een lange historie in de jeugdzorg kan terugkijken, de feiten op een kritisch beschouwende wijze neergezet.
In zijn verhaal klinken de hierboven beschreven gevoelens door en is er een oprechte bezorgdheid waar te nemen. De tijd zal veel duidelijk maken. De lezer krijgt een inzicht in de totstandkoming van de nieuwe wet op de jeugdzorg en zelfs na het goed lezen, blijft de vraag achter of het niet te complex is.

Duizendpoot op school (94Kb)
Interview met Dory Derks, sociaal psychiatrisch verpleegkundige in het middelbaar onderwijs en tevens werkzaam bij Mentrum, afdeling Jeugd te Amsterdam
Andrea Stehouwer
Auteur kijkt samen met u naar het werk van Dory Derks. Door middel van aanwezigheid, betrokkenheid en beschikbaarheid op een VMBO-school werkt ze vanuit een preventieve en signalerende functie samen met ouders, leerkrachten en leerlingen. Als leerlingenbegeleider komt ze allerlei problemen tegen variërend van opvoedingsproblemen, problemen met functioneren op school tot psychische en psychiatrische problematiek.

Van detoxificatie naar abstinentie (132Kb)
Verpleegkundig handelen bij twee methoden van detoxificatie van opiaten
Cor Verbrugge en Cor de Jong
Voor de oplettende lezer zal het artikel van auteurs tot op zekere hoogte bekend zijn. Het is in het vorig nummer geplaatst maar door een fout bij het drukken zijn de laatste pagina's weggevallen. Om die reden wordt het nogmaals in zijn geheel geplaatst. Met excuus aan de schrijvers van het artikel voor de gang van zaken.

Van woonplek tot huis om in te leven (146Kb)
Gerard Lohuis
Auteur beschrijft in dit artikel het Ommelanderhuis, een sociaal pension te Groningen. Daar hebben verschillende professionals de handen in elkaar geslagen en zijn ze er in geslaagd om een perspectief te creëren voor een groep dak- en thuislozen. De aanpak bestrijdt de algemene visie dat dak- en thuislozen onbereikbaar zijn en zich niet kunnen binden of hechten.

Mediaan (107Kb)
Twee artikelen:

Het effect van Non-Suïcide Contracten op suïcidaal gedrag
Jolanda Stobbe
Auteur heeft onderzoek gedaan naar de resultaten en effectiviteit rondom nonsuïcidecontracten.
Er wordt in de praktijk regelmatig mee gewerkt, maar werkt het nu ook. In haar bijdrage wordt het op een rij gezet en wordt duidelijk dat er nog veel te onderzoeken valt over de manier waarop er mee gewerkt wordt en het behaalde rendement.

Crisis en de wijk
Michel van Dijk
Auteur is journalist en SPV en bezocht voor SP de studiedag van de NVSPV in het kader van het jubileumjaar. Het thema waarover aan de Hogeschol van Amsterdam (AMC school of nursing) werd gesproken was “crisis en de wijk” Er wordt hard gewerkt, er gaat veel mis en er is veel behoefte aan “gewone hulpverlening” waarbij de familie ook een betrokken rol kan vervullen. Via de crisiskaart, samenwerking met andere professionele partners, omgaan met familie komt het outreachend Mentorenteam van Amsterdam aan bod.

Literatuurbesprekingen (80Kb)
Twee boekbesprekingen:

Een nieuwe weg
Andrea Stehouwer–Tuenter
“Een nieuwe weg” waarin op een indringende wijze een schets wordt gegeven van het ontstaan en de manier waarop iemand met een eetstoornis omgaat. Met name de wederzijdse machteloosheid bij cliënt en de omgeving is een pijnlijk proces.

Onze buren
Ivonne van der Padt
“Onze Buren” van Kees Verschure, Fijgje de Boer, Piet Overduin en Hans Kroon. Hierin wordt een succesvol wijkgebonden initiatief beschreven. Wanneer de betrokkenheid van de buurt bij mensen met problemen vergroot moet worden, dan is dit een voorbeeld hoe het kan.

Dichterbij (62Kb)
Gesticht
Paul Hemels

De waan bepaalt de realiteit
Gerard Lohuis

Verenigingsnieuws (33Kb)
Studiemiddagen
Congres
Website

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16