home

Sociale Psychiatrie / nummer 72

Artikelen SP jaargang 23 / juli 2004 / nummer 72

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Erbij horen
Blijvend in beeld

inhoudsopgave (22Kb), redactioneel (20Kb)

Van detoxificatie naar abstinentie (75Kb)
Verpleegkundig handelen bij twee methoden van detoxificatie van opiaten
Cor Verbrugge en Cor de Jong
Auteurs laten vanuit hun medische benadering het effect zien van een versnelde detoxificatie. Zij beschrijven de resultaten van een zeven jaar lopend onderzoek waarbij het toedienen onder medische begeleiding van een opiaat-antagonist (naltrexon) en intensieve nazorg velen helpt om abstinent te blijven.

In het gedrukte nummer is een belangrijk gedeelte van dit artikel weggevallen. De digitale versie, zoals u hem hier kunt downladen, is wel volledig.

Motiverende gespreksvoering (59Kb)
In een bruikbare methodiek voor cliënten met dubbele diagnoseproblematiek in de ambulante GGZ?
Martje van Giffen
Auteur onderzocht de waarde van de motivationele benadering bij cliënten met dubbele diagnoseproblematiek. Zij maakt duidelijk dat deze benadering zinvol is bij een integraal behandelaanbod voor mensen met dubbele diagnoseproblematiek.

Spreekuur onder de brug (55Kb)
De bruikbaarheid van de presentiebenadering voor de SPV werkzaam in de bemoeizorg
Gerrit Veldhuizen
Auteur laat zien waar de spv met presentie uit de voeten kan.
Andries Baart, de grondlegger van deze benadering en methode, heeft velen woorden gegeven voor het werk met cliënten en dat blijkt in verschillende beroepsvelden toepasbaar.

Mediaan (79Kb)
Drie artikelen:

Cliëntenparticipatie
Anouska Cremers
Verslag studiemiddag 7 april 2004 in samenwerking met de Hogeschool Zuyd MGZ-GGZ in Heerlen

Kwaliteiten belicht!
Interculturalisatie, coaching en consultatie in de beroepspraktijk van de SPV
Onno Kastelein
Verslag studiemiddag 12 mei 2004 in samenwerking met de Hogeschool van Utrecht

De Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige Diagnose
Anouska Cremers
Verslag studiemiddag 16 juni 2004 in samenwerking met de MGZ-opleiding Arnhem/Nijmegen

Literatuurbesprekingen (48Kb)
Drie boekbesprekingen:

Ouderwetse stroming van een ‘vriendelijke, behulpzame en beschikbare' werkwijze, tot moderne standaard verheven
Ivonne van der Padt

Oorlogstrauma en verslaving
Onno Kastelein

Ga weg ik heb je nodig
Anouska Cremers

Dichterbij (17Kb)
Crisis
Paul Hemels
Columm

Operatie psychische handicap (18Kb)
Gerard Lohuis
Een pamflet, c.q. oproep, waarin spv-en uitgenodigd worden om het begrip “psychische handicap” nader te omschrijven.

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16