home

Sociale Psychiatrie / nummer 70

Artikelen SP jaargang 22 / december 2003 / nummer 70

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Sociale Psychiatrie: Culturen Ver Schillen

inhoudsopgave (7Kb), redactioneel (12Kb)

Begeleiden met de bijbel als de baas (37Kb)
Joke van der Zwan
Auteur schrijft over cliënten met een reformatorische achtergrond. Deze religieuze gemeenschap valt op door haar eigen ideeëngoed en gedragsregels. Hierin blijkt hoe
verschillend ook autochtone Nederlanders kunnen zijn. Het vestigt meer expliciet de aandacht op cultuur, begrepen als een gedeelde ideeënwereld, een gedeeld zingevingskader. Een wereld waartoe men al dan niet toegang heeft. In dit kader pleit van der Zwan dan ook voor een bezinning op de eigen religieuze identiteit van de hulpverlener.

Zoeken naar zin (32Kb)
Andrea Stehouwer–Tuenter
Auteur schrijft over zingevingsvraagstukken bij vluchtelingen met posttraumatische
stressklachten. Opnieuw gaat het over betekenis en betekenisoverdracht tussen mensen onderling. Tuenter geeft aan dat zij met haar artikel hoopt te bereiken dat de beschreven methode ook gebruikt zal worden voor andere doelgroepen. En dat is de treffende overeenkomst in de verschillen van de hoofdartikelen. De begrepen methoden zijn niet cultuurspecifiek.

Trauma's in de nacht (30Kb)
Behandeling van minderjarige alleenstaande asielzoekers bij het Sinai Centrum
Marieke van de Weem - de Jong
Auteur werkt met Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers. Zij beschrijft methoden waarmee de posttraumatische klachten van deze kinderen beïnvloed kunnen worden. Hoe de kinderen meer greep krijgen op hun binnenwereld. Hoe het misschien iets makkelijker wordt om deze binnenwereld weer in verband te brengen met de buitenwereld. De praktische adviezen bieden de jongeren de mogelijkheid grip te krijgen op het huidige leven omdat het verleden zo opspeelt in het holst van de nacht.

Cultureel specifiek behandelplan (45Kb)
Marije Schrijer
Auteur beperkt zich in dit artikel tot Turkse en Marokkaanse
migranten omdat daar vooral haar ervaring ligt. Ze gaat op basis van een casus in op
oorzaken van psychische problemen bij migranten. Ze staaat hierbij stil bij de huidige manieren van omgaan met deze problematiek door de SPV. Auteur eindigt met een voorstel om tot een cultureel behandelplan te komen.

Mediaan (48Kb)
Twee artikelen:

Het voorbestaan van de MGZ/GGZ opleiding onder vuur ! Kans op de verdwijning van de sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, nursepractioner avant la lettree
Leonoor Hermanides-Willenborg en Jeanne Derks
Auteur (bestuursleden van de NVSPV) houden een pleidooi voor een goede positionering van de sociale psychiatrie en de verdere ontwikkeling van deze gespecialiseerde verpleegkunde opleiding binnen de Bachelor-Masters structuur.

Vier werkelijkheden, één concept Naar een nieuw opleidingstraject voor de Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
Wim Slingerland en Ben Venneman
Auteur beschrijven de eisen van de verschillende partijen die spelen in deze arena en hoe de SPV (-opleiding) met haar specifieke kennisdomein behouden kan blijven.

Literatuur
Geen besprekingen in dit nummer

Dichterbij (10Kb)
Verbruggen
Paul Hemels
Columm

Het persoonsgebondenbudget nieuwe stijl (27Kb)
Karin Klein
Auteur informeert ons over de werkwijze van het PGB-regeling nieuwe stijl en de rol die de SPV hierin kan spelen. En ook dat is weer specifiek voor onze cultuur: het recht op zelfbeschikking.

Verenigingsnieuws (5Kb)
- Nieuwjaarswens 2004

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16