home

Sociale Psychiatrie / nummer 69

Artikelen SP jaargang 22 / oktober 2003 / nummer 69

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Sociale Psychiatrie het werkveld als een multiparadigmatische arena

inhoudsopgave (12Kb), redactioneel (20Kb)

Moderne technologie als metafoor (35Kb)
Over de relatie tussen spiritualiteit en de GGZ en de rol van de SPV daarin
Prof. dr. Geert van der Laan
Artiekel is een excerpt uit zijn oratie in het kader van het lectoraat sociale infrastructuur en technologie. Hij beschrijft in Moderne technologie als metafoor hoe de cliënt en hulpverlener samen handelen en dat ze beide sturen in het contact.
De ervaring die wordt opgedaan kan beschreven worden als een leerproces.
Hierbij speelt volgens van der Laan de intuïtie een belangrijke rol en moet deze intuïtie onder woorden worden gebracht zodat het overdraagbaar is. Van evidence bases
naar practice based evidence.

De praktijk is er om van te leren (49Kb)
Gerard Lohuis
Auteur gaat in zijn bijdrage praktisch in op de praktijk van alledag. Hij beschrijft hoe een gespecialiseerde hulpverlening niet open kan staan voor de bijdrage van de cliënt omdat de hulpverlener dominant is. Daarmee wordt de hulpverlener een paradox van
zichzelf doordat hij drempels opwerpt voor cliënten terwijl hij toch eigenlijk bedoeld was om mensen te helpen. Er wordt een pleidooi gehouden voor zelfsturend leren en er worden enkele voorzetten gegeven hoe dat in de praktijk vorm kan krijgen.

Omgaan met een onbegrensde werkelijkheid 2 (39Kb)
Marlieke de Jonge
Auteur beschrijft hoe cliënten van zichzelf vervreemden door over zichzelf te praten via de hoofden van hun psychiater. Met andere woorden: de eigen verhalen krijgen
erkenning en betekenis zo lang dat via wetenschappelijke taal en moeilijke woorden gaat. In haar artikel laat ze haarscherp zien hoe de ervaring en betekenisgeving van de cliënt over de eigen werkelijkheid wel tot hun recht komen. “Een psychose is een verhaal van verbroken verbanden en de psychosetaal leent zich slecht voor communicatie”, maar dat ontslaat de hulpverlener niet van de plicht om de cliënt te diskwalificeren.

De separeer en de prikkelarme omgeving (29Kb)
Bert van der Werf
Auteur laat zien hoe, door niet na te denken, bepaalde werkelijkheden voor waar worden aangenomen en niemand meer nadenkt of deze opvatting over de werkelijkheid werkt in de realiteit. De waarheid kan niet kritisch genoeg beschouwd worden en legt hiermee op bijna hilarische wijze de schrijnende achterkant van ons denken en handelen bloot. De communicatie en bejegening, voorafgaand aan en tijdens het separeren, zijn van grote invloed om de schade achteraf te beperken. Het gaat dan om schade die bestaat uit angst, vermijding van kleine ruimtes, herbeleving en nachtmerries.

Mediaan (71Kb)
Drie artikelen:

Het valkuilmodel
Een hiërarchisch rehabilitatiemodel voor mensen met schizofrenie en de implicaties voor de sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Peter Boere
Auteur gaat in op het valkuilmodel dat door de eminente psycholoog Martin Appelo is ontwikkeld. Boere vertaalt het model naar een hiërarchische structurering van rehabilitatieinitiatieven en geeft aan in welke fase van het model een bepaalde rehabilitatiemethode uitvoerbaar is.

Suicidebeoordeling een vak apart
Jolanda Stobbe
Auteur vraagt aandacht voor de wijze waarop een suïcidebeoordeling plaatsvindt. De auteur gaat in op het belang van professionele en persoonlijke vaardigheden bij het omgaan met de suïcidale cliënt. Het gebruik van een goede methodiek kan stress bij
hulpverleners verminderen. In haar bijdrage laat ze lezer meedenken over het omgaan met de verantwoordelijkheid en bevoegdheden wanneer iemand zich suïcidaal uit.

Reactie op “Bemoeizorg gezien vanuit het Neuman Systems Model, een verkenning” door A.van Sint Maartensdijk
Gerard Lohuis
Auteur geeft een antwoord op de verkenning die Adriënne van Sint Maartensdijk startte onder de titel “Bemoeizorg gezien vanuit het Neuman Systems Model”. Zijn betoog valt kort samen te vatten als: welke methode de hulpverlener ook wil gebruiken, zorg er voor dat de werkelijkheid van de cliënt centraal komt te staan en pas daar de houding op aan.

Literatuur (20Kb)
Drie besprekingen door Onno Kastelein:

- Directieve interventies in de acute en sociale psychiatrie
- Crisishulpverlening
- Niet-aangeboren hersenletsel bij volwassenen

Dichterbij (15Kb)
Twee bijdragen:

Pijn, Paul Hemels, Columm
Straatzorgwerker, Marlieke de Jonge, Gedicht

Ons gezicht - Tussen afstand en betrokkenheid (16Kb)
Zorgcoördinatieproject te Utrecht
In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan een lovenswaardig initiatief van het
zorgcoördinatieproject te Utrecht. Ze hebben een boekje geschreven waarin de hulpverleners hun eigen verhaal vertellen. Een prachtig visitekaartje en een creatieve vondst. De verhalen zijn herkenbaar en ontroerend. Hier maakt de hulpverlener contact met zichzelf en de buitenwereld op deze wijze met de hulpverlener. PRACHTIG!!!

Verenigingsnieuws (17Kb)
- Jubileumjaar NVSPV 2004

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16