home

Sociale Psychiatrie / nummer 68

Artikelen SP jaargang 22 / juli 2003 / nummer 68

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Sociaal psychiatrische verpleegkunde in de dagelijkse praktijk

inhoudsopgave (7Kb), redactioneel (19Kb)

In dit nummer van Sociale Psychiatrie extra aandacht voor "Het afscheid van een redactielid (Kees Onderwater)". Zie redactioneel!

Twee aparte werelden? (32Kb)
Over de relatie tussen spiritualiteit en de GGZ en de rol van de SPV daarin
Jacoline Venema
Auteur zoekt in haar artikel naar mogelijkheden waardoor de verpleegkundige hier meer plek aan kan geven in het contact met de cliënt. “Een auto zonder motor is ook niet alles” is een mooi en voor zichzelf sprekend beeld uit haar bijdrage om nog eens over na te denken.

Leren omgaan met kwetsbaarheid (36Kb)
De rol van de spv in de behandeling van patiënten met een manisch-depressieve stoornis in de transmurale hulpverlening
Onno Kastelein
Auteur belicht aan de hand van de behandeling van manisch depressieve mensen wat nodig is in de verpleegkundige praktijk. Hij heeft een aantal vragen en standpunten die de discussie over het werk van de spv levendig houdt.

43 jaar verpleegkundige zijn (35Kb)
Geertje Jonker
Na 43 jaar als verpleegkundige gewerkt te hebben beschrijft acteur haar ervaringen. Een gedeelte van deze afscheidsrede vindt u in deze publicatie. Een professionele
verpleegkundige met het hart op de goede plek. Haar verhaal relativeert de
onstuimige praktijk en laat het goede achter.

Consultatie door de spv in de huisarts praktijk: een black box of toch niet? (31Kb)
Ben Venneman; Sjoerd Binnerts; Henny Sinnema en Susan Jorna
Auteurs beschrijven zowel methodisch als inhoudelijk hoe de spv in de eerste lijn werkt. Ze doen dit op basis van een aantal proefpraktijken en ook hier blijkt het sociaal psychiatrisch gedachtegoed een warme plek te hebben. De conclusies spreken voor zich.

Mediaan (77Kb)
Drie artikelen:

Bemoeizorg gezien vanuit het Neuman Systems Model, een verkenning
Adriënne van Sint Maartensdijk
Auteur probeert in haar bijdrage de bemoeizorg te combineren in het theoretische concept van het Neuman Systems Model. Ze concludeert dat met name de betrokkenheid, betekenisgeving (spiritualiteit) en systeemgerichtheid bij beide voorkomen.

Video Home Training in de chronische psychiatrie, unieke pilot in zorgvernieuwing
Ellen Siegert
Uit de bijdrage van auteur blijkt ook weer eens hoe belangrijk de zelfbevestiging werkt in een poging de cliënt de eigen problemen aan te laten pakken. De methode, video, is niet nieuw, maar de positieve zoektocht bij de cliënt is dat op een inspirerende manier wel.

De rol van de SPV in de langerdurende zorg in samenhang met de rol van de ambulante woonbegeleider
Kees Zwetsloot
Auteur is spv in opleiding en stelt zichzelf een aantal vragen over de rol van de spv in de langdurige zorg. Een beginnend spv op zoek naar antwoorden in de verschillende rollen binnen de ambulante langdurige zorg.

Literatuur (13Kb)
Twee besprekingen:

De rode loper
Gerard Lohuis
Depressie: zelfzorgboek
Deze recensie werd geschreven door een ervaringsdeskundige in samenwerking met
Anouska Cremers

Dichterbij (9Kb)
Twee bijdragen:

Welkom in een vreemde wereld, Gerard Lohuis, Novelle
Pro Life ? , Marlieke de Jonge, Gedicht

Pentimento (7Kb)
Anouska Cremers
Pentimento bestaat uit een boek en video waarin een aantal portretten van verpleegkundigen worden getoond. Het tracht een beeld te geven van de verpleegkundige in de huidige tijd.

Verenigingsnieuws (8Kb)
- Oproep SPV in de eerstelijn
- Studiemiddag 6 november 2003

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16