home

Sociale Psychiatrie / nummer 67

Artikelen SP jaargang 22 / maart 2003 / nummer 67

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Sociale Psychiatrie in praktijk en beleid.
"de spreekkamer en de vrije natuur"

inhoudsopgave (11Kb), redactioneel (15Kb)

Prof. Drs. J. van Londen en Prof. Dr. M.A.J. Romme hielden op verzoek van de strategiegroep sociale psychiatrie een lezing voor de in november jongstleden georganiseerde werkconferentie over de toekomst van de sociale psychiatrie.
Romme richt zich daarbij vooral op theorievorming voor de sociaal psychiatrische praktijk en Van Londen op de beleidsvoorbereiding en consequenties hiervan voor de praktijk.

Het sociale in de psychiatrie (105Kb)
Prof. Dr. M.A.J. Romme

Over vraaggestuurde zorg in de ggz (28Kb)
Over de beïnvloedbaarheid van de samenleving met betrekking tot preventie van geestelijk lijden en de nieuwe rol van de sociale psychiatrie
Prof. Drs. J. van Londen

Buitengewoon in beweging (41Kb)
De mogelijkheden van therapeutische buitenactiviteiten in de sociale psychiatrie
Bauke Koekkoek
Auteur beschrijft wat de functie is van buitenactiviteiten in de sociale psychiatrie. En bij buitenactiviteiten gaat het niet om wandelen, fietsen of winkelen. Op een heldere wijze wordt ons duidelijk gemaakt hoe, waar, wat en voor wie deze vernieuwende therapeutische werkwijze van toepassing kan zijn.

ADHD, een volwassen benadering (24Kb)
Harold Wenning
De auteur doet verslag van zijn praktijk en laat zien hoe samengewerkt kan worden met volwassen cliënten die last hebben van ADHD klachten. Die samenwerking kan individueel, met het systeem, via een groepsbehandeling en natuurlijk niet zonder de patiëntenvereniging plaatsvinden. De heer Wenning heeft een eigen praktijk en beschrijft op ons verzoek hoe dat in zijn werk gaat.

GGZ verpleegkundige opleidingen in historische context (28Kb)
Martin Morsman
Hoe zit het nu precies met het nieuwe opleidingsstelsel? De materie is ingewikkeld, iedereen kent wel een stukje van het verhaal.
Een belangrijk bestanddeel van het stuk is het historisch perspectief. Hij is opmerkelijk inventief en zoekt nadrukkelijk naar samenwerking en komt uiteindelijk tot constructieve aanbevelingen voor opleidingsland en schroomt niet om de term “Regering van Nationale Eenheid” in de mond te nemen.

Literatuur (15Kb)
Twee besprekingen:

AD(H)D een volwassen benadering - individuele coaching en groepsbehandeling
Gerard Lohuis
ADHD bij volwassenen - inleiding in diagnostiek en behandeling
Gerard Lohuis

Dichterbij (15Kb)
Twee bijdragen:

Nieuw gebouw, P. Hemels, Column
Door het verleden gestraft, G. Lohuis, Novelle

Niets is zo praktisch als een goede theorie (17Kb)
Michiel Louter
Auteur brengt verslag uit van de afgelopen studiemiddag over Maatschappelijke Steun Systemen. Buurtgericht werken en vooral met cliëntgestuurde projecten, zijn onontbeerlijke ingrediënten. Als we hem mogen geloven zijn SPV-en vooral aan de bar goed in het werken aan Steun systemen en doen zij dit minder gemakkelijk voor een microfoon.

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16