home

Sociale Psychiatrie / nummer 66

Artikelen SP jaargang 21 / december 2002 / nummer 66

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Het heft in eigen handen. Cliënten perspectief en participatie

inhoudsopgave (5Kb), redactioneel (15Kb)

Door cliënten gestuurd (30Kb)
Jet Vesseur en Harry van Haaster
Auteurs beschrijven in dit artikel een onderzoek naar cliëntensturing en zorginnovatie in Nederland. Dit onderzoek vond plaats in het kader van het ZON-programma “
Structurering en Zorgvernieuwing in de GGz”.
Uit het onderzoek blijkt dat mensen de voorkeur geven aan het - met subsidie - opzetten van een project binnen de GGz, boven een baan daarbuiten.

Het Diepwater Collectief (21Kb)
Cor Pieters
Auteur is als voorzitter en beeldend kunstenaar zeven jaar betrokken geweest bij het ontstaan en de ontwikkeling van het Diepwater Collectief. Hij beschrijft waarom het
gaat bij dit collectief van kunstenaars met een psychiatrische achtergrond, wat de kracht en betekenis is van een consumer-run project zoals het Diepwater Collectief en geeft zijn visie op de moeilijkheden en dilemma's die je daarbij tegen kunt komen.

ZieZo: Zelfhulp bij eetstoornissen (43Kb)
Ellen Spanjers
Auteur beschrijft in haar artikel de weg die zij bewandelde in het opzetten van de zelfhulpgroep eetstoornissen. Een aantal ervaringsdeskundigen komen aan het woord en beschrijven wat de meerwaarde is van een hulpverleningsaanbod ontwikkelt door (ex)cliënten zelf.

Werken aan herstel: cliëntenparticipatie (27Kb)
Ivonne van der Padt
Het artikel geeft zicht op de problemen die de LPR ontmoet in de onderhandeling met de instellingen. Ook hier wordt duidelijk dat de professionaliteit niet het belangrijkste probleem vormt, maar dat het essentiële verschil ligt in de verschillende achtergronden wat betreft ervaring met psychisch lijden van jezelf of van de ander.

Eigen meester, eigen knecht (29Kb)
Anouska Cremers
Verslag van het symposium. Tijdens het symposium lag het accent op de zakelijke aspecten waarmee cliëntengestuurde initiatieven te maken krijgen. De gebleken professionaliteit maakt duidelijk dat de cliënt als deskundige wel eens een concurrent op de arbeidsmarkt zou kunnen worden. Daarom bij deze ook een pleidooi voor samenwerking.

Mediaan: (28Kb)
2 artikelen:

Patiëntenrechten
Moniek Niele
Het artikel geeft een goed overzicht van de rechten van de cliënt en over de juridische achtergrond van ons, SPV-en, handelen.

Samen gaan voor resultaat
Ivonne van der Padt
Auteur doet verslag van de driedaagse nascholing 'Samen gaan voor resultaat' op Terschelling, georganiseerd door Lilly voor SPV-en.
Het thema van de nascholing was cliëntenperspectief en cliëntenarticipatie en daarom uiterst relevant voor dit themanummer.

Literatuur (24Kb)
Drie besprekingen:

Religie in de psychiatrie, Onno Kastelein
Locatie Leros, Ivonne van der Padt
Met gezond verstand, Ivonne van der Padt

De Jas (13Kb)

Een huiveringwekkende illustratie van een verbond tussen ervaringen met psychisch lijden van jezelf en van de ander.

Sturen ‘tussen de lijnen' van de GGZ (20Kb)
Meer sturen dan turen: beleid en praktijk beter met elkaar verbinden
Jaap Buitink
In dit artikel presenteert de stuurgroep zich met een uitwerking van de doelstelling en missie en met een schets van het domein, waarbinnen de Stuurgroep invloed kan uitoefenen. De stuurgroep richt zich op een betere wisselwerking tussen beleid en praktijk. Het rapport Beleidsvisie Geestelijke Gezondheidszorg (1998) vormt het basisdocument voor de stuurgroep.

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16