home

Sociale Psychiatrie / nummer 65

Artikelen SP jaargang 21 / oktober 2002 / nummer 65

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde "dwang en drang"

inhoudsopgave (5Kb), redactioneel (14Kb)

Deugt de Wet BOPZ? (19Kb)
R. Zuidmeer
De auteur laat zien hoe moeilijk en tijdrovend het is om bij een patiënt met ernstige psychiatrische symptomen een behandeling binnen de wettelijke mogelijkheden te starten.

BOPZ en dwang. Meer zorg is beter! (40Kb)
T. de Wit
In haar bijdrage wordt duidelijk gemaakt dat meer dwang niet de oplossing is om hulp te rechtvaardigen maar dat er vanuit verschillende methodische invalshoeken meer te bereiken is wanneer de hulpverlener vanuit betrokkenheid en middels onderhandelen naast de cliënt wil gaan staan.

Ervaringen van een advocaat met het psychiatrisch piket (20Kb)
A. Cohen
Het is bijzonder om te lezen hoe Cohen in z'n rol als advocaat regelmatig terugkijkt op z'n ervaringen als verpleegkundige en daarbij de soms bizarre situatie waarin de cliënt zich bevind haarfijn weet te benoemen doordat hij nu in z'n rol als advocaat in staat is tot andere observaties.

Varianten van drang (21Kb)
L. Polstra, M. de Jonge en M. Verkerk
Verschillende vormen van drang worden beschreven op hun werking en van nuttig commentaar voorzien.

Wie is eigenlijk klachtgerechtigd? (32Kb)
L. Vlaskamp
Tuchtzaak tegen spv naar aanleiding van een afgelegde verklaring

Mediaan: (160Kb)
In SP nr. 63 hebben Kees de Winter en Martin Spaans een aanzet tot een discussie willen geven in de verpleegkundige beroepsgroep. Dat lijkt aardig te gaan lukken. In SP nr. 64 schreef Jos van Zaanen een reactie en in dit themanummer wordt de discussie door verschillende auteurs voortgezet.
De emoties laaien hoog op en het is duidelijk dat het onderwerp de gemoederen bezighoudt.

7 artikelen:

‘Verboden vruchten‘, Leonoor Hermanides-Willenborg
C'est le ton qui fait la musique…, Bauke Koekkoek
Van dik hout zaagt men planken?, Jeroen van Klinken
Verpleegkundige vervolgopleidingen in de GGZ, Rob Bakker
Naar aanleiding van, Fenny de Vries
Reactie op stuk, Moniek Niele

Visieontwikkeling vanuit de NVSPV over de toekomstige positie van de MGZ/GGZ opleiding binnen de Bachelor-Master structuur
L. Hermanides-Willenborg
Een eerste proeve van het NVSPV bestuur, op de positie van de MGZ-GGZ opleiding binnen de nieuwe Bachelor Masterstructuur.

Zo gewoon mogelijk. (23Kb) Een onderzoek naar draagvlak en draagkracht voor de vermaatschappelijking in de geestelijke gezondheidszorg.
I. van der Padt
Boekbespreking.

Afspraak (12Kb)
P. Hemels
Column

Ambulante dwangbehandeling in New York (22Kb)
R. Zuidmeer
Verslag van een studiereis naar New York. Daar is het mogelijk mensen een ambulante dwangbehandeling (Assisted Outpatient Treatment) te geven. Deze aanpak roept bij de auteur twijfels op.

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16