home

Sociale Psychiatrie / nummer 62

Artikelen SP jaargang 20 / december 2001 / nummer 62

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde, reflectieve praktijkvoering

inhoudsopgave (10Kb), redactioneel (13Kb)

Door vragen wordt men wijs (31Kb)
Marjon Arends, Ben Venneman
Een model ter bevordering van de eigen methodiekontwikkeling. Door kennis niet alleen te definiëren als theoretisch weten, maar te verbreden in verschillende kennisbronnen en daar gerichte vragen over te stellen, kan de sociaal psychiatrisch verpleegkundige antwoord krijgen op de vraag: "Wat doe ik nu eigenlijk?"

Reflectie als middel tot methodiek ontwikkeling (31Kb)
Sjaak Geudens
Auteur heeft zijn verslag bewerkt tot een artikel om de lezer te laten zien wat het effect kan zijn van het gebruik van dit model.

Contact als brug (39Kb) De praktijk doet er toe, een theorie verklaart hoe.
Gerard Lohuis
Samen met de auteur vraag je je als lezer af hoe het contact gelegd moet worden met de zogeheten VVV-cliënten. Verkeerde vraag op het Verkeerde moment op de Verkeerde plaatst. Deze cliënten noodzaken ons te reflecteren op onze macht van de "deskundige vanzelfsprekendheid".

Het Multiloogproject (42Kb)
Anouska Cremers
"De taal van het verhaal, een therapeutisch middel", waarin Anouska Cremers er op een verrassende manier in slaagt de kracht van het multiloogproject, om te zetten in een therapeutische middel voor de SPV.

Kwetsbaarheid en kracht (25Kb)
Jet van de Velde
Auteur neemt u met beeldende verhalen mee met haar ontmoetingen met de vrouwen op straat. In "Kracht en kwetsbaarheid" gebruikt zijn het portretten als middel tot reflectie.

Van psycho-educatie tot zelfhulpgroep (21Kb)
Jose Cornet, Ilse Wolters en Lion Tan
In dit artikel tonen auteurs aan dat een combinatie van groepspsycho-educatie,
een eerste aanzet tot het aanleren van vaardigheden in groepsverband en het ervaren van steun bij lotgenoten kan leiden tot meer welbevinden en zelfs (zonder dat het een doelstelling was) tot vorming van een zelfhulpgroep bij 2 achtereenvolgende groepen poliklinische patiënten in 1998 en 1999.

Reflectie in de verpleegkundige beroepsuitoefening (16Kb)
Ivonne van der Padt
Boekbespreking

Ruzie met je partner en wat je eraan kunt doen (9Kb)
Annita Bosveld
Boekbespreking

Van bemoei naar groeizorg. Methodieken voor de OGGz (14Kb)
Ivonne van der Padt
Boekbespreking

Dichterbij (13Kb)
Twee artikelen:

Empowerment, Marlieke de Jonge , gedicht
Wie coacht de manager? Gerard Lohuis , novelle

Goede wijn behoeft geen krans, maar het mag natuurlijk wel (14Kb)
Ivonne van der Padt
Uitreiking van de Jan Bastiaanse prijs aan de auteurs van het boek "Van bemoei naar groeizorg" Gerard Lohuis, Ronald Schilperoort en Gert Schout, en de andere medewerkers van de OGGZ in Groningen.

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16