home

Sociale Psychiatrie / nummer 60

Artikelen SP jaargang 20 / mei 2001 / nummer 60

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

De SPV in de eerstelijn "Drempels voor de Sociale Psychiatrie"

inhoudsopgave (8Kb), redactioneel (14Kb)

Het werk van de SPV in de huisartsenpraktijk (37Kb)
Kees van der Lint
We krijgen een kijkje in de keuken van zijn praktijken in de eerstelijn. Evaluatie van het project toonde aan dat de tevredenheid van cliënten erg hoog is. De vele voorbeelden maken duidelijk dat een GGZ- hulpverlener in de huisartsenpraktijk cliënten bereikt die anders in een veel later stadium hulp zouden zoeken.

Waar ligt de drempel? (19Kb)
Eugenie Beijer
De werkzaamheden in het kader van het GOA- project in Brabant worden belicht vanuit een specifieke invalshoek. Mensen met psycho-somatische klachten die tegen verschillende drempels aanliepen in hun vraag om hulp. Met name de consultatieve functie en het scherp krijgen van de probleemdefinitie tussen cliënt en huisarts worden uitvoerig beschreven.

Versterking van de eerstelijn in de Geestelijke Gezondheidszorg (25Kb)
Katja Teunissen, Marie Louise Seelen en Monique Niele
De ontwikkelingen van de SPV in de eerste lijn worden geplaatst in de ontwikkelingen in de GGZ en die van de verpleegkundige beroepsgroep in de GGZ in zijn totaliteit.

Werken met tolken in de sociale psychiatrie (28Kb)
Dimphy van de Nobelen
Welke specifieke vaardigheid is voor de sociaal psychiatrisch verpleegkundige vereist in het werken met tolken?

Vrouwenbesnijdenis (20Kb)
Marjan Mensinga
Auteur is spv en cultureel antropoloog en reageert op een eerder verschenen artikel van Anita Bosveld ĎDe hulpverlener en de universele mensenrechten in een multiculturele samenleving' in de Sociale Psychiatrie' van februari 2001.

"De eerstelijns geestelijke gezondheidszorg in perspectief" (23Kb)
Ivonne van der Padt
Boekbespreking

"Behandelingsstrategieën bij posttraumatische stress-stoornissen" en "Trauma, diagnostiek en behandeling" (16Kb)
Gerard Lohuis
Boekbesprekingen

Dichterbij (10Kb)

Dit is mijn huis, Marlieke de Jonge
Welkom in mijn hoofd, Gerard Lohuis

Versterken Eerstelijns Geestelijke Gezondheidszorg, laat duizend bloemen bloeien (16Kb)
Carla J.T. Raben
In dit artikel wordt de structuur waarmee de versterking van de eerstelijns GGz en versterking van samenwerking tussen eerste-en tweedelijns GGz wordt beschreven. Hiertoe worden een drietal initiatieven belicht; de stuurgroep Tussen de Lijnen, het Steunpunt Tussen de Lijnen en het Diaboloproject.

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16