home

Sociale Psychiatrie / nummer 59

Artikelen SP jaargang 20 / februari 2001 / nummer 59

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde, themanummer preventie

inhoudsopgave
(10Kb), redactioneel (13Kb)

De hulpverlener en de universele mensenrechten in een multiculturele samenleving (32Kb)
Annita Bosveld
In dit artikel is een in Nederland bij de wet verboden ingreep uitgelicht en daarmee is dan ook direct het belang maar ook de enorme ingewikkeldheid van deze problematiek aangegeven.

Het vóórkomen en voorkómen van suïcide(pogingen) in Oost Brabant (33Kb)
Paul Hemels
in Oost Brabant wordt sinds vier jaar op verschillende niveau's gewerkt aan een preventieve aanpak van suicide en suicidepogingen. Het artikel beschrijft die praktijk maar geeft ook een breder zicht op de ernst van het probleem in Nederland.

Groepstherapie voor gescheiden Turkse vrouwen: (22Kb) casus.
Aria van Buuren,Reyhan Usta
Auteurs schrijven over een groepstherapie voor gescheiden Turkse vrouwen. Echtscheiding is in de Turkse gemeenschap nog steeds een taboe. Gescheiden Turkse vrouwen worden in de meeste gevallen uitgestoten, ze zijn niet meer welkom bij andere Turkse families en voelen zich gebrandmerkt. Het gevolg is isolement.

De gespreksgroep 'Jong en oud' (26Kb)
Annemarie van der Voet en Elsenoor van Buuren
Auteurs beschrijven hoe ze in een Zaans verzorgingshuis de stereotiepe beeldvorming te lijf zijn gegaan. Heel creatief en orgineel startten zij gespreksgroepen tussen de oudere bewoners van het tehuis en de jongere medewerksters.

KOP(P)zorgen: (G)een hoofdstuk apart (26Kb)
Ellen Siegert
Een artikel over een zeer wijd door het land verbreid preventie project voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen. Middels casuistiek geeft zij een goed beeld van de raakvlakken die het project heeft met de dagelijkse praktijk van de SPV.

Reactie op het artikel van Tweebeeke (13Kb)
Naam en adres bij redactie bekend
Reactie op artikel “Verpleegkundige diagnostiek door de spv, een pleidooi” in Sociale Psychiatrie, 19e jaargang, nr. 58, november 2000.

Reactie op het artikel van Venneman (13Kb)
Mark Nobel
Reactie op artikel 'Werken met werkelijkheden' in Sociale Psychiatrie, 19e jaargang, nr. 58, november 2000.

“Verslaafd- ervaringsverhalen van (ex-)verslaafden, familie en hulpverleners” (12Kb)
Gerard Lohuis
Boekbespreking

“Geen probleem! Zelf je problemen in kaart brengen en oplossen” (9Kb)
Annita Bosveld
Boekbespreking

“Persoonlijkheidsstoornissen” (12Kb)
Gerard Lohuis
Boekbespreking

Dichterbij (13Kb)

Het is al (tijd te) laat, Gerard Lohuis , novelle

Contact durven maken met jezelf en je cliënten, daar draait het om (28Kb)
Annita Bosveld en Ivonne van der Padt
Donderdag 11 januari 2000 nam Dorry Schopman na 20 jaar afscheid van de VO-SPV te Utrecht. Zij is lange tijd de motor geweest van nieuwe ontwikkelingen (supervisie) en heeft het team geleid en gestuurd door woelige waters. In die twintig jaar hebben bijna 700 SPV-en haar meegemaakt als docent, coördinator of productmanager zoals zoiets tegenwoordig heet, en methodiek docent supervisor of haar als supervisor gehad. Een afscheid om bij stil te staan. Vandaar dat twee redactieleden van SP, haar opzochten en hier verslag doen van het gesprek dat met haar werd gevoerd.

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16