home

Sociale Psychiatrie / nummer 58

Artikelen SP jaargang 19 / november 2000 / nummer 58

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde, onderbouwen van een ambacht

inhoudsopgave
(14Kb), redactioneel (16Kb)

Werken met werkelijkheden is verbinden van werelden (37Kb)
Ben Venneman
Volgens Venneman zit de crux van de verpleegkundige zorg in: hoe je cliënten kunt leren meer bewust en systematisch te reflecteren op hun werkelijkheid en waarheden. Hij maakt daarbij gebruik van het concept Ďde gecreëerde omgeving' dat Betty Neuman (1995) in haar verpleegkundi-ge model heeft opgenomen. Dit concept wordt beschreven aan de hand van de gestalttheorie en de constructivistische leerpsychologie.

Gecreëerde omgeving en verplegen: een reflectief ervaringsproces (35Kb)
Ben Venneman
De auteur heeft abstracte theoretische kennis bewerkt om concreet uitvoering te geven aan een wijze van gespreks-voering. Dit artikel moet gelezen worden als een aanzet tot het meer methodisch te werk gaan in de praktijk.

Verpleegkundige diagnostiek door de spv - een pleidooi (45Kb)
Gert Jan Tweebeeke
In dit artikel breekt Gert-Jan Tweebeeke een lans om de V van verpleegkundige in ons beroep, duidelijker tot uitdrukking te laten komen. Hiermee zouden we recht doen aan ons verpleegkundig beroep.

Voorwaardelijk ontslag bij daklozen (34Kb)
Ruud Zuidmeer
In dit artikel wordt aandacht besteed aan dak- en thuislozen die ongevraagd, ambulant worden begeleid. Het wettelijke kader van waaruit die ongevraagde ambulante begeleiding mogelijk is, wordt geschetst.

Psychosen zonder psychiatrie (13Kb)
Michel van Dijk
Boekbespreking

Dichterbij (20Kb)

Niet zonder ons: Cliënten perspectief in de opleidingen
Marlieke de Jonge
Uitgangspunt van de zorg moet de werkelijkheid van de cliënt zijn. In de kennisontwikkeling en methodiekbeschrijving, in opleiding en nascholing, zal structureel de ervaringskennis van cliënten ingebracht moeten worden. Gebeurt dit niet dan blijven het werelden apart.

Professionals in de gezondheidszorg (21Kb)
Ivonne van der Padt
In dit artikel bericht auteur over het RVZ advies Professionals in de gezondheidszorg. Hierin wordt onder andere ingegaan op de noodzaak van evidence based verplegen. Als wij met elkaar vinden dat de sociaal psychiatrische verpleegkunde een specialisme in de psychiatrische verpleegkunde is, dan zullen we moeten beschrijven waaruit dat specialisme bestaat.

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16