home

Sociale Psychiatrie / nummer 57

Artikelen SP jaargang 19 / juli 2000 / nummer 57

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde, dichter bij beleving

inhoudsopgave
(7Kb), redactioneel (11Kb)

De kracht van verhalen (33Kb)
Godelieve van Zijl
Auteur beschrijft hoe door verhalen te vertellen mensen verder geholpen kunnen worden hun eigen leven beter te begrijpen, en een nieuw perspectief voor zichzelf te creëren. Zij doet het op een wijze die Milton Erickson, een belangrijk hypno-therapeut, goed zou doen. Erickson gebruikte bij zijn behandeling al "therapeutische verhalen" om veranderingen teweeg te brengen.

Tussen psychiatrie en verslaving (23Kb)
Gerard Lohuis
In dit artikel wordt betoogd dat de professionele waarheid nogal eens op gespannen voet kan staan met de juistheid en beleving van de werkelijkheid door de cliënt.

Vragen naar zin (36Kb)
Michel van Dijk
Voor de auteur staat het vast dat de spv zich met zingeving moet bezighouden. Hij constateert dat er in de praktijk te weinig aan gedaan wordt. Zijn verhaal kan gelezen worden als een warm pleidooi voor een wederkerige relatie tussen cliënt en hulpverlener waarbij het vooral van belang is de zingevingvragen van de cliënt te gaan zoeken.

Onze bril waardoor we kijken (32Kb)
Marjon Arends
Auteur gaat in op het gebruik van metaforen en verhalen om de cliënt in een ander perspectief te zien. Het diagnostisch label kan soms zo vervreemdend werken en ons voorin-genomen naar iemand laten kijken, dat daarmee de eigenheid en de kracht van de cliënt niet benut wordt.

Mediaan (64Kb)
Hierin 3 artikelen:

Elke overtuiging staat of valt met de onwrikbaarheid waarmee ze beleden wordt.
Ivonne van der Padt
Reactie op Het einde van de SPV, leve de sociaal psychiatrische verpleegkunde, van M. de Leeuw in SP 56, maart 2000, met medewerking van Ben Venneman en Marjon Arends.

Maatschappelijke integratie van vluchtelingen en asielzoekers en de rol van de sociale
psychiatrie
Andrea Tuenter
Auteur beschrijft de noodzaak voor een brede maatschappelijke benadering voor problemen bij vluchtelingen, Zij gaat uit van vluchtelingen die in ons land ernstige problemen ontwikkelen.

Inloop-workshopdans
Wim Kannekens
Beeldend beschrijft de auteur de kracht van het lichaam en de kracht van de cliënt als zij op haar mogelijkheden aangesproken wordt. De taal van het lichaam als metafoor voor het zoeken naar mogelijkheden voor cliënten. Empowerment en rehabilitatie ineen.

Literatuurbespreking (19Kb)
Hierin 4 boekbesprekingen door:
Gerard Lohuis
- Psychosociale rehabilitatie, 'n integrale benadering;
- Rehabilitatie en verpleegkunde;
- Rehabilitatie, een oriëntatie en beschrijving van drie benaderingswijzen;
- Transactionele Analyse, het handboek.

Een handtekening voor een opname (12Kb)
Rients Sanders
Auteur laat zien hoe schrijnend het kan zijn als de instellingen niet met elkaar weten samen te werken en de cliënt zich onbegrepen voelt.

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16