home

Sociale Psychiatrie / nummer 56

Artikelen SP jaargang 19 / maart 2000 / nummer 56

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde, van gisteren naar morgen

inhoudsopgave
(8Kb), redactioneel (14Kb)

Ouverture (38Kb)
Carla Raben
Auteur houdt een pleidooi om in de sociale psychiatrie de ogen en oren wijd open te houden voor hetgeen er in de wereld gebeurd. Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen blijven de sociale ontwikkelingen en de context waarin iemand leeft centraal stellen.

Een eigen koers voor de sociale psychiatrie; ophouden met aanpassen (34Kb)
Prof. Dr. Marius Romme
De SPV moet zich niet aanpassen en als het aan Romme ligt gaat de sociaal psychiatrisch verpleegkundige de kar van de sociale psychiatrie weer met nieuw elan op de weg brengen.
In z'n onderzoek bij mensen die stemmen horen heeft hij zich niet gericht op ziektebeelden maar op ervaringen van mensen. Een sociaal psychiatrisch verpleegkundige houdt zich wat Romme betreft niet bezig met ziekte beelden maar met de interactie die er aan vooraf ging. Ze ontrafelen en zoeken naar de oorspronkelijke problemen.

Op oud ijs vriest het licht (37Kb)
Ivonne van der Padt
In haar boek, dat uitkomt ter gelegenheid van het lustrum NVSPV, beschrijft ze de historie van de opleiding, werkveld en beroepsvereniging. De lezer krijgt al een voorproefje met haar artikel "Op oud ijs vriest het licht." Hopelijk worden andere gestimuleerd.

SPV professionaliteit: antwoord op Ďsociale overbodigheid'? (27Kb)
Harry Schutte
Auteur onderzoekt in z'n bijdrage of de sociaal psychiatrische verpleegkundige werkwijze wel voldoende aansluit bij de behoefte van mensen die zich "sociaal overbodig" voelen. De SPV moet wat hem betreft de belemmeringen om maatschappelijk te functioneren minimaliseren aangezien gevoelens van "sociale overbodigheid" volgens Schutte in veel gevallen leiden tot ernstige psychische en psychiatrische problemen.

Het einde van de SPV, leve de sociaal psychiatrische verpleegkunde (33Kb)
Marian de Leeuw
Auteur schildert minder optimistisch de toekomst van de SPV af als specifieke functie. Zij ziet voldoende perspectief in het nieuwe verpleegkundige beroepsprofiel.

Preventieve sociale psychiatrie, een pleonasme (27Kb)
Frans van Mierlo
Van Mierlo laat aan de hand van een van de landelijke preventie projecten "Vroege voortekenen" zien dat deze preventieve methodiek zeer nauw aansluit bij de werkwijze van sociaal psychiatrische verpleegkunde.

Sociale psychiatrie tussen hoop en vrees (17Kb)
Michel van Dijk en Anita Bosveld
Auteurs, twee nieuwe redactieleden, hebben de handschoen opgepakt en hebben Ivonne van der padt geïnterviewd zodat de lezer ook een blik krijgt achter de schermen van het boek "Hoopvol Bezorgd".

"Handleiding dossiervoering ambulante GGz" (8Kb)
Michel van Dijk
Boekbespreking

Gestoord beeld (18Kb)
Elisa Passavanti
Het vierde Deviant debat was deze keer ingebed in het festival over beeldvorming en psychiatrie. 16 december 1999 vierde het platvorm GGz Amsterdam haar vijftiende en Deviant haar vijfde verjaardag in de Melkweg te Amsterdam. Een impressie.

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16