home

Sociale Psychiatrie / nummer 54

Artikelen SP jaargang 18 / juli 1999 / nummer 54

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

ADHD behandeling in de sociaal psychiatrisch verpleegkundige
beroepsuitoefening


inhoudsopgave (6Kb), redactioneel (11Kb)

Niet gezien is veel gemist (16Kb)
ADHD bij volwassenen
Janet van der Kooij
"Met het stellen van de diagnose wordt naam gegeven aan hetgeen waar mensen hun hele leven al tegenaan lopen. Patiënten geven nogal eens aan dat de puzzelstukjes nu eindelijk op hun plaats vallen."
Dit feit alleen al geeft de lezer hopelijk de aanmoediging om de mensen uit de eigen caseload eens de revue te laten passeren en opnieuw de diagnose te bezien. De diagnose stellen is de start van de behandeling, maar hoe verder?

Kwetsbaarheidsmodel bij ADHD (39Kb)
Signalering, behandeling en begeleiding van mensen die op volwassen leeftijd de diagnose ADHD krijgen
Frenk Bonnet en Els de Ruyter
Auteurs laten de praktijk spreken en tillen het boven de dagelijkse handelen uit, door de interventies in een theoretisch kader te plaatsen. Het Stress-kwetsbaarheidsmodel biedt een goed uitgangspunt om de psychosociale problematiek in kaart te brengen en vaardigheden sturing te geven.

Ontwikkeling zorgprogramma ADHD (20Kb)
Implementatie van een geïntegreerd zorgprogramma ADHD binnen de regio Rotterdam
Pieter de Held
Kenmerkend voor de behandeling bij ADHD bij kinderen is de tweesporen benadering, een cursus voor de ouders en een training voor het kind met ADHD problematiek.

De SPV als netwerkstrateeg (20Kb)
Tweesporen benadering, een cursus voor de ouders én een training voor het kind met ADHD problematiek
Lilian Duivenvoorde
Auteur beschrijft hoe sommige multi-probleem gezinnen een alternatieve behandeling nodig hebben.
De verschillende bijdragen geven een beeld hoe het samenspel van biopsychosociale factoren het psychisch lijden bepaald en dat diagnostiek en behandeling op de verschillende niveaus van functioneren plaats vinden.

Mediaan (22Kb)
Drie artikelen:

Verpleegkundigen zijn generalisten, symposiumverslag
Wybo Vons, journalist
Moet de professionalisering van de verpleegkundige leiden tot verdere specialisering? Of zijn verpleegkunigen juist generalisten en schuilt juist daarin hun kracht? Dit was één van de vragen die centraal stond op het symposium ĎDilemma's in de huidige verpleegkundige praktijk'

De ADHD stichting
Medewerkers stichting
De ADHD stichting is op 23 december 1998 opgericht. Het is een organisatie, zonder winstoogmerk, die als doel heeft het verbeteren van de situatie van kinderen en volwassenen met ADHD en hun omgeving.

Invert, index verpleegkundige tijdschriften
Team Invent
Index van de Nederlandstalige Verpleegkundige Tijdschriftliteratuur op CDRom.

Literatuurbespreking (31Kb)
Vier boekbesprekingen:

Emotioneel in balans
Monique van Marle en Godelieve van Zijl
"De odyssee van thuislozen"
Gerard Lohuis
De ongelukkige relatie tussen maatschappij en geestelijke gezondheidszorg
Gerard Lohuis
En ze noemen het liefde, pedofilie, ontucht en sekstoerisme
Ivonne van der Padt

Dichterbij (8Kb)

Het loopt goed af, Gerard Lohuis , novelle

Persoonlijke indrukken Italië-reis (13Kb)
Jaap te veldei
Auteur laat zien hoe de meer wij gerichte cultuur van de Italianen bijvoorbeeld zonder protocollen, maar met veel betrokkenheid hulpverlenen. En er dan ook op een hele ander manier wordt omgegaan met "dwang en drang".

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16