home

Sociale Psychiatrie / nummer 53

Artikelen SP jaargang 18 / maart 1999 / nummer 53

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Trauma behandeling in de sociaal psychiatrisch verpleegkundige beroepsuitoefening

inhoudsopgave (11Kb), redactioneel (13Kb)

Dissociatieve stoornis (37Kb)
Behandeling van een cliënte met dissociatieve stoornissen door een sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Vera van Mierop
Auteur beschrijft hoe een SPV een cliënt met ernstige dissociatieve stoornissen steunt en de cliënt weer greep krijgt op haar leven. De cliënt is vooral blij, dat zij een betere kwaliteit van leven heeft kunnen vinden. Zou zij zich afvragen of ze behandeling of begeleiding kreeg?

Post Traumatische Stress Stoornis (42Kb)
Herkennen van de gevolgen in de crisisdienst
Bert Rademaker
Auteur beschrijft hoe we mensen met een chronisch Post Traumatische Stress Stoornis kunnen herkennen in de crisisdienst. Mensen die door stressfactoren getriggerd zijn en herbelevingen hebben. Ze gedragen zich dan soms zeer extreem en zij zijn dan gebaat bij het creëren van veiligheid, steun en het oppakken van hun kracht. Veiligheid lijkt de sleutel bij de behandeling van cliënten, die trauma's hebben ondergaan.

Schokkende gebeurtenissen (42Kb)
Confrontatie met opvang en verwerking van schokkende gebeurtenissen
Hennie Hooijer
Auteur laat zien hoe belangrijk het is dat SPV-en kennis hebben van de post traumatische stress stoornissen om te kunnen behandelen, om te durven vragen.
Zij laat zien hoe SPV-en op verschillende manieren geconfronteerd kunnen worden met cliënten met post traumatische stress stoornis en wat voor antwoord de sociaal psychiatrisch verpleegkundigen hierop hebben.

Mediaan (10Kb)
Eèn artikel:

Actiecomite crisisdienst
Riet van Dommelen
Overleg actiecomité crisisdienst en bestuur NVSPV

Literatuurbespreking (16Kb)
Drie boekbesprekingen:

Zorgethiek ‘Ruimte binnen de regels'
Gerard Lohuis
Geestelijke verzorging ‘de existentiele begeleiding in de psychiatrische hulpverlening
Gerard Lohuis
Psychiatrie, recht en de menselijke maat, over verantwoordelijkheid
Gerard Lohuis

Dichterbij (15Kb)
Drie artikelen:

Het gesprek van de volgende keer, Gerard Lohuis , novelle
Ik hoopte hem nooit weer te zien, Gerard Lohuis , novelle
Hoezo klantgericht?, Marlieke de Jonge , gedicht

Symposium ‘Ambulante Hospitalisatie' (13Kb)
Gerard Lohuis
Op vrijdag 13 november 1999 vond in het Abe Lenstra stadion te Heerenveen het symposium plaats waarin de stand van zaken en ontwikkelingen t.a.v. psychiatrische thuiszorg onder de loep werden genomen.

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16