home

Sociale Psychiatrie / nummer 52

Artikelen SP jaargang 17 / november 1998 / nummer 52

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Medicatie in de (sociaal) psychiatrisch verpleegkundige beroepsuitoefening

inhoudsopgave (12Kb), redactioneel (8Kb)

Keuzes in kwaliteit (24Kb)
Over normatieve professionaliteit
Doortje Kal
Auteur beschrijft de verschillende invalshoeken om naar kwaliteit te kijken. Vanuit het management perspectief wordt er uiteraard anders gekeken dan vanuit het perspectief van de inhoudelijk deskundige. Er wordt met verschillende maten gemeten. Zij houdt een pleidooi om de verschillende maten bespreekbaar te maken.

Een goed gesprek (30Kb)
Over de beleving van een psychose. De ontwikkeling van een communicatie project
Kees Onderwater
In het zogeheten COMPRO project praten cliënten, familie en hulpverleners op voet van gelijkheid over hun ervaringen met een psychose. In het artikel wordt naar voren gebracht hoe gebruikers van zorg steeds ontevredener zijn over o.a.het voorschrijven van pillen en protocollen. Zij blijken meer behoefte te hebben aan een goed gesprek over hun ervaringenen.

Psychodynamische farmacotherapie (31Kb)
Cees Van Houten
Auteur laat zien hoe psychodynamische principes als overdracht en tegenover-dracht, weerstanden, workingalliance, buitengewoon bruikbaar zijn voor het begrijpen en beïnvloeden van de therapeutische factoren tijdens een farmacotherapie.

Mediaan (27Kb)
Twee artikelen:

Vrouwen en depressies
A. Rijnders
Vrouwen worden twee keer zo vaak depressief dan mannen, als het gaat om unipolaire depressies. Een op de vijf vrouwen kan in haar leven een depressieve periode doormaken.

Een conferentie met een ander geluidÖ
Kees Onderwater
Op 17 september 1998 werd in de RAI in Amsterdam de conferentie Voorbij het product georganiseerd. Naar nieuwe verhoudingen tussen cliënten, professionals en managers in de zorg , het welzijnswerk en de dienstverlening.

Literatuurbespreking (9Kb)
Twee boekbesprekingen:

De Borderline stoornis "crisis in hechten en onthechten"
Gerard Lohuis
Medicatie en gedrag
Gerard Lohuis

Dichterbij (9Kb)
Vier artikelen:

Ik weet niet beter, en toch ... , Gerard Lohuis , novelle
Een lesje masochisme, Gerard Lohuis , novelle
Leugens, Marlieke de Jonge , gedicht
Gemiste kans, Marlieke de Jonge , gedicht

Symposium Boedapest 12 juni 1998 (10Kb)
Fenny de Vries
Auteur, vice-voorzitter van de NVSPV, werd uitgenodigd om het symposium in Boedapest over atypische antipsychotica in het algemeen en Serdolect in het bijzonder bij te wonen. Het symposium kreeg de naam mee;"Schizophrenia- from symptoms to Quality of life" Het doel van dit symposium was om ervaringen met het gebruik van Serdolect uit te wisselen. Een verslag.

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16