home

Sociale Psychiatrie / nummer 50

Artikelen SP jaargang 17 / maart 1998 / nummer 50

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Het beroep van de sociaal psychiatrische verpleegkunde in beweging

inhoudsopgave (10Kb), redactioneel (9Kb)

De verpleegkundig specialist GGZ (56Kb)
Beroepsinhoud en nieuwe taakuitoefening
Wim Houtjes
Auteur is praktijkopleiders van de nieuwe specialistenopleiding. Op het moment dat de opleiding van start gaat is het goed om een duidelijk beeld te schetsen, voor zo ver dat op het moment mogelijk is.

Vet vangnet van de (O)GGZ? (28Kb)
Project Vangnet en Advies te Groningen
Ronald Schilperoort, Willem Willemse en Gerard Lohuis
Auteurs beschrijven aan de hand van de dagelijkse praktijk hoe een vangnet van de (o)ggz in Groningen functioneert. Hierin tekent zich een beeld af van een psychiatrie die zich meer in de samenleving positioneert en in een tijd van meer ambulante zorg aangeeft wat de samenleving nodig heeft ter ondersteuning

Van "op de muur" naar "over de muur" (24Kb)
(Sociaal) Psychiatrisch Verpleegkundigen bij elkaar op bezoek?
Cécile aan de Stegge
Auteur legt in dit artikel de nadruk op het zoeken van contact tussen de SPV en de B-verpleegkundige, om samen te bepalen hoe de kwaliteit van het GGZ-verpleegkundig werken eruit moet gaan zien.

Mediaan (32Kb)
Vier artikelen:

SPV: verpleegkundig professional in de GGZ
Firmin Polderman en Geert de Redelijkheid
Discussie over de positie en plek van de SPV, aangezwengeld door het IPT-front te Leeuwarden

Het nare gevoel van...
Hans Ploos van Amstel
Reactie op de NVSPV studiemiddag van 27 november: "Depressie, vroegtijdige onderkenning de beste inzet voor behandeling"

Evaluatie studiemiddag NVSPV nov. '97
Riet van Dommelen
Resultaten ingevilde evaluatieformulieren over de studiemiddag nieuwe stijl

Een andere kijk op gekte
Gert Schout
Verslag van het tweede Deviant-congres. Citaat: Jan Foudraine, prominent in de zaal aanwezig, voorspelde weinig goeds voor de toekomst. Hij schetste een toekomst waarin de farmaceutische industrie aan invloed wint, waarin de psychiatrie verwordt tot een neurowetenschap, waarin de harde wetenschappers de overhand krijgen en waarin cliënten steeds minder begrepen zullen worden.

Berichten (12Kb)
Vier berichten:

SPV-en, die zich zelfstandig willen vestigen
Zorg rondom het kind met gedragsproblemen
Transmurale samenwerking in de GGZ
NVSPV studiemiddag 'Keuzes in kwaliteit'

Literatuurbespreking (18Kb)
Vijf boekbesprekingen:

"Voorstel Dossiervorming RIAGG"
Gerard Lohuis
Van oppasser naar verpleegkundige
Gerard Lohuis
Vluchteling en Psychotrauma
Gerard Lohuis
Sexcounseling in de psychosociale hulpverlening
Gerard Lohuis
Tussen isolement en integratie
Jan Ravestein

Dichterbij (11Kb)
Twee artikelen:

There Is No Deeper Blue Than The Ocean That Lies, Gerard Lohuis , novelle
Bondgenoot, Marlieke de Jonge , gedicht

Sociale psychiatrie in Griekenland (15Kb)
Regien de Bruijn
Auteur bekeek de sociale psychiatrie in Griekenland en u kunt lezen in hoeverre ze daar van onder de indruk is geraakt.

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16