home

Sociale Psychiatrie / nummer 48

Artikelen SP jaargang 16 / juli 1997 / nummer 48

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

"Achterkant" van de praktijk in de sociaal psychiatrische verpleegkunde

inhoudsopgave (6Kb), redactioneel (13Kb)

Zin of onzin (34Kb)
Zingevingsproblematiek bij oudere weduwen in het verzorgingstehuis
Renate Tinselboer
Auteur schrijft over zingevingsproblematiek bij ouderen. Zij geeft aan dat niet het alleen zijn of de ingrijpende levenservaringen maar de betekenisgeving oftewel de zingeving aan dergelijke ervaringen de essentie van het probleem vormen. Zij pleit voor een preventieve aanpak.

Autonomie van de psychiatrische patiënt (31Kb)
Morele kanttekeningen met betrekking tot de sociaal psychiatrisch verpleegkundige praktijk
Paul van der Zee
Auteur gaat in op de autonomie van de cliënt. Wanneer mag je als sociaal psychiatrisch verpleegkundige of als psychiater de grens van de autonomie passeren? Paternalisme als machtsvorm. Van der Zee pleit voor een professionele standaard waarin de verantwoordelijkheid en de grenzen van het beroep worden vastgelegd.

Loyaliteiten in voor en tegenspoed (35Kb)
Marlou van Beersum
Auteur schrijft over het herkennen en respecteren van loyaliteitsgevoelens zoals die spelen in gezinnen en met name bij moeders van door de vader sexueel misbruikte kinderen. Gezinnen proberen het incestgeheim strikt te bewaren om het gezin voor uiteenvallen te behoeden en moeders kunnen of willen niet kiezen tussen hun man en hun kinderen. Ze blijven over het algemeen loyaal aan hun echtgenoot en nemen (slechts) een aantal maatregelen in de huiselijke sfeer.

Mediaan (44Kb)
Vier artikelen:

Consensusdocument schizofrenie: de verpleegkundige zorg
Wubbien Wesselink, e.a.
Het document moet op termijn complementair zijn aan het reeds bestaande consensusdocument van de Schizofrenie Stichting Nederland. Voor het zover is moet er nog veel gebeuren.

Tijdschrift 'Passage', themanummer Zorgcoördinatie & Casemanagement
Jan Ravestein
Presentatie van het tijdschrift 'Passage'.

Ambulante dwang, een reactie
Nanette Demmers
Naar aanleiding van de studiemiddag en het vakblad Sociale Psychiatrie met als thema ambulante dwang in de sociaal psychiatrische verpleegkunde schrijf auteur dit artikel.
Zij gaat in op de door de inspectie gestelde vragen maar staat eerst stil bij de werkdefinitie die de IGZ heeft gegeven over ambulante dwangbehandeling.

Reactie op reactie, het beroep SPV ter discussie
Henk Hiemstra
Met het volgende citaat begint auteur een reactie op kritiek op zijn eerdere artikel: Nederland, Friesland niet uitgezonderd, herbergt van oudsher een behoudend volkje. "Je weet wat je hebt en niet wat je krijgt" is een gezegde wat daar een goed voorbeeld van is.

Literatuurbespreking (8Kb)
Eèn boekbespreking:

Transculturele Psychiatrie en Psychotherapie
Gerard Lohuis

Berichten (7Kb)
Aandacht voor:

Symposium 'Samen Zo gek nog niet'
Congres methodiek verpleegkunde

Geslaagd initiatief Stichting Roer in Handen (11Kb)
Medewerkers stichting
We schrijven dinsdag drie september. De zon schijnt en de hemel is strakblauw, een mooie dag om te gaan zeilen. Het is inmiddels de derde en laatste week dat de Stichting Het Roer in Handen een zeilvakantie heeft georganiseerd. Tot nog toe is alles uitstekend verlopen. Alle vorige opvarenden zijn tevreden huiswaarts gekeerd. Deze laatste groep heeft nog een paar dagen om te genieten van hun vakantie.

Verenigingsnieuws (8Kb)
Diverse onderwerpen zoals: functieprofiel, tuchtcollege, kwaliteit, arbeidsfront; Samenstelling nieuw bestuur 1997.

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16