home

Sociale Psychiatrie / nummer 47

Artikelen SP jaargang 16 / april 1997 / nummer 47

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Ambulante dwang in de sociaal psychiatrische verpleegkunde

inhoudsopgave (6Kb), redactioneel (9Kb)

Opnamevoorkomend: ambulante dwang? (26Kb)
Opnamevoorkomende zorg: vormen van ambulante dwang?
Frans Verberk
Auteur constateert in het openingsartikel, dat tussen vrijwillige behandeling en intramurale dwangbehandeling geen alternatieven voor handen zijn die dwang op maat mogelijk maakt. Hij probeert de lezer op geleide van vijf vragen te laten nadenken over de problematiek.

Ambulante dwang en zorgmijders (19Kb)
Ambulante dwang en rechtvaardige zorgmijders
Jan Lindeboom
Auteur belicht het thema vanuit z'n positie als lid van het algemeen bestuur van de cliëntenbond. Hij stelt dat dwang en behandeling in wezen onverenigbare zaken zijn. De cliëntenbond keurt dwang in de psychiatrische thuiszorg niet per definitie af, maar stelt wel dat gelijkwaardigheid en vertrouwen essentieel zijn voor een behandelrelatie.

Wie verdraagt gekte het best? (20Kb)
De dilemma's van de praktijk
Tine van Duijn
Auteur laat zien dat er ook in de huidige praktijk mogelijkheden zijn om ambulante dwang toe te passen. In het Time Out Project in Rotterdam Zuid worden de 'moeilijkste' patiënten geholpen en daarbij worden de grenzen van de huidige BOPZ verkend.

Geen dwang zonder wettelijke kaders (23Kb)
Het wettelijk kader waarin ambulante dwang zich afspeelt
Albert Cohen
Auteur gaat in op het wettelijke kader waarbinnen ambulante dwang zicht afspeelt. Verruiming van de BOPZ voor ambulante dwangbehandeling is volgens Albert pas mogelijk en zinnig als de regeling van behandeling van iemand in de BOPZ, die niet wilsbekwaam is, wordt aangepast.

Mediaan (49Kb)
Vijf artikelen:

Bericht uit Zuid-Holland, een SPV uit Friesland door B-verpleegkundige in verwarring gebracht
Firmin Polderman
Namens het bestuur reageert auteur op het artikel van Henk Hiemstra in de laatste SP (nr. 46). In dit epos vraagt de auteur zich hardop af of het beroep van SPV opgeheven kan worden, nu in zijn regio de IPT (B-)verpleegkundigen worden ingezet om de chronisch psychiatrische patiënt thuis intensief te begeleiden.

Bericht uit Gelderland, reactie 2
Cokkie Bos
Auteur maakt zich zorgen over het (in de toekomst) inwisselen van sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (SPV-en) door psychiatrisch verpleegkundigen
(B-verpleegkundigen).

Heeft alleen de Hoge Snelheids Lijn een doelgerichte bestemming?
René Friederichs
Auteur stelt te moeten reageren op het artikel van Beenackers uit de laatste Sociale Psychiatrie, 'Een boemeltje zonder bestemming'.

Niet alleen bij overlast, wijkgerichte sociaal psychiatrische zorg in Amsterdam-West
Gerard Vermond
Auteur schrijft in zijn bijdrage over nog een andere vorm van hulp, die op termijn dwang kan voorkomen. Het Integratie Project Westerpark gaat op zoek naar mensen die wegkwijnen zonder dat er door iemand hulp wordt geboden.

Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde in een Zorgcentrum, functie en taken van de SPV
Hennie Detiger
Zij beschrijft de functie en taken van een sociaal psychiatrisch verpleegkundige in een zorgcentrum. Door haar consultatieve ondersteuning van de medewerkers van een groot verzorgingscentrum in Amsterdam wordt veel leed voorkomen en wellicht ook dwang.

Literatuurbespreking (8Kb)
Eèn boekbespreking:

Wat levert nu ambulantisering van GGZ-hulp op?
Gerard Lohuis

Berichten (8Kb)
Aandacht voor:

Naar een Westfries steunsysteem
Handboek 'Wetten weten, regelingen regelen'
VU-Geriatriedagen

Uit den lande (11Kb)
Twee artikelen:

Rouwen en rouwen om een kind
Marjon Arends
Auteur schrijft over haar rouwproces bij het verlies van haar dochter en wat ze ervan geleerd heeft voor haar praktijk als sociaal psychiatrisch verpleegkundige.

Ministers voelen wel voor ambulante dwangverpleging
Onbekend
Evaluatierapport Bopz dat op 11 december 1996 in Den Haag werd aangeboden. Uit de toespraken, gepubliceerd in de Staatscourant 240, worden in dit artikel de gedeelten, betrekking hebbende op ambulante dwangbehandeling, weergegeven.

Verenigingsnieuws (9Kb)
Ontwikkeling rondom opleidingen;
Studiemiddag NVSPV 'Het beroep SPV'.

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16