home

Sociale Psychiatrie / nummer 45

Artikelen SP jaargang 15 / augustus 1996 / nummer 45

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

'ARBEID' een taak in de sociaal psychiatrische verpleegkunde

inhoudsopgave (6Kb), redactioneel (9Kb)

Arbeidsrehabilitatie (door crash niet beschikbaar)
Wat kun je ermee als sociaal psychiatrisch verpleegkundige?
Paul Klein Tuente
Auteur behandelt de betekenis van arbeid voor psychiatrische patiënten en de ontwikkelingen op het gebied van arbeid en rehabilitatie. Arbeidsrehabilitatie in de praktijk en de rol van de SPV in dat kader.

Aan het werk (39Kb)
Arbeidsrehabilitatie bij cliënten met psychiatrische problematiek
Ine van Erp
Auteur beschrijft haar praktijk ervaringen met een drietal cliënten, waarbij arbeid tijdens de begeleiding speciale aandacht krijgt. Ze laat zien hoe ze aandacht heeft voor de gevolgen van verzakelijking, de onzekerheid als gevolg van reorganisaties en fusies en de groeiende prestatiedruk, waardoor juist de kwetsbare groep mensen met een psychiatrische handicap uit de boot dreigt te vallen.

Schizofrenie en arbeid (32Kb)
Symptomen, stoornissen en handicaps
Frank van den Berg
Een persoonlijke zoektocht door het veld van theorieën en methodieken. Een bijzonder artikel waarin nog eens een keer duidelijk wordt hoe ingewikkeld het is om alle factoren die een rol spelen bij arbeidsrehabilitatie een plaats en een waarde toe te kennen.

Mediaan (27Kb)
Drie artikelen:

Bericht uit Friesland: Ervaringen van een IPT project IV
Henk Hiemstra
Resultaten van dit project over 1995.

Is rehabilitatie transcultureel genoeg?
Een signaal van een rehabilitatie project
Marjon Arends
Naar aanleiding van een voorbeeld maakt auteur de knelpunten van de praktijk inzichtelijk met als doel SPV-en bewust te maken van de attitude verandering van transcultureel rehabiliteren.

Het succes van de lange adem Rehabilitatie sluit aan bij de behoefte van de cliënt. Is dit zo? Aan het woord een cliënt die bereid was enige vragen te beantwoorden
Lucie Vloet
Een interview met een cliënt die een langdurig veranderingsproces heeft doorgemaakt. Rehabilitatie speelde daarbij een belangrijke rol.
De cliënt als laatste aan het woord!

Literatuurbespreking (12Kb)
Eèn boekbespreking:

Depressies overwinnen: werkboek voor een zelfhulp-methode
Gerard Lohuis

Berichten (11Kb)
Aandacht voor:

Hogeschool Utrecht organiseert studiemiddag
Ontwikkelingen in de Directieve Therapie
Een bloeiende GGZ in gevaar?
Symposium 'Psychiatrie en verslaving'

Spraakles in Babylon (14Kb)
werkconferentie over zorgvernieuwing en zorgontwikkeling
Martin Morsman
In kort bestek een verslag over 'The First European Nursing Theory Conference in Scandinavia'.

Verenigingsnieuws (19Kb)
De ontwikkeling van onze toekomstige nieuwe opleiding.

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16