home

Sociale Psychiatrie / nummer 44

Artikelen SP jaargang 15 / april 1996 / nummer 44

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Pijlers voor sociaal psychiatrische verpleegkunde

inhoudsopgave (6Kb), redactioneel (10Kb)

De SPV en het Nightingale Mysterie (34Kb)
Een vertoog over de positie van de sociaal psychiatrisch verpleegkundige als professional in de GGZ
Ingrid Beckering Vinckers
Het artikel gaat over de positie van de sociaal psychiatrisch verpleegkundige in het veld van de geestelijke gezondheidszorg. Zij stelt dat sociaal psychiatrisch verpleegkundigen zich in geringe mate profileren als professionals binnen hun organisaties. Zij profileren zich wel individueel maar niet als beroepsgroep.

Het Neuman Systems Model (32Kb)
Psychiatrische verpleegkunde vanuit een theoretisch kader
Drs. Frans Verberk
De afgelopen jaren was Frans Verberk de 'motor' van een ontwikkelingsproject dat werd uitgevoerd bij de RIAGG Zuid Hollandse Eilanden (ZHE). Het project had als doelstelling om het Neuman Systems Model te gaan gebruiken bij het verlenen van zorg aan chronisch psychiatrische patiënten. Hierbij ging men uit van de veronderstelling dat de kwaliteit van het verpleegkundig methodisch handelen verbeterd kan worden door uit te gaan van een duidelijk omschreven en eigen theoretisch referentiekader.

Steunsysteem chronische psychiatrie (102Kb)
Chronisch psychiatrische patienten ensteun, een literatuurstudie
Drs. Bauke Reitsma
Auteur houdt een pleidooi voor een sleutelrol voor de sociaal psychiatrisch verpleegkundigen bij een verdere ontwikkeling van steunende interventies.

Mediaan (20Kb)
Drie artikelen:

Bericht uit Friesland: Ervaringen van een IPT project III
Rients Sander en Henk Hiemstra
Een casuistiek bespreking

Case-management; de huidige trend?
Wat is daarin de plek van de SPV?
Josien van den Berg
Ingezonden brief

Beroepscode voor verpleging en verzorging
Abvakabo en CFO
Samenvatting uitgegeven beroepscode

Literatuurbespreking (12Kb)
Twee boekbesprekingen:

Dagwerk, opstellen over dagbesteding en arbeidsrehabilitatie in de GGZ
Gerard Lohuis

Dwang in de psychiatrie
Dilemma's, feiten, ervaringen en alternatieven
Gerard Lohuis

Berichten (15Kb)
Aandacht voor:

Vaarvakanties voor mensen met een psychiatrische achtergrond
Gestalt-Methodiek Opleiding
Beleidsplannen in beschermende woonvormen
DSM IV, zin en onzin
Informatiebijeenkomst Hogeschool Nijmegen

Spraakles in Babylon (8Kb)
werkconferentie over zorgvernieuwing en zorgontwikkeling
Martin Morsman
Een verslag

Verenigingsnieuws (13Kb)
Ontwikkelingen binnen de beroepsgroep.

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16