home

Sociale Psychiatrie / nummer 43

Artikelen SP jaargang 15 / januari 1996 / nummer 43

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Sociaal psychiatrische verpleegkunde en deïnstitutionalisering

inhoudsopgave (6Kb), redactioneel (9Kb)

Dehospitalisatie (97Kb)
Een kwestie van respectvol bejegenen en organiseren
Kees Kooijman
Auteur stelt in z'n inleiding onze paternalistische werkwijze ter discussie en brengt als motivatie voor een nieuwe werkwijze de humanistisch gekleurde hulpverlenings-attitude naar voren. Essentieel hierin is het recht op individuele vrijheid en autonomie.

Psychiatrie en samenleving (37Kb)
Schakel tussen psychiatrie en samenleving
Kees Onderwater
Auteur beschrijft in dit artikel een project waarbij een poging werd gedaan om andere maatschappelijke instellingen dan die van de GGZ, verantwoordelijk te maken voor de groep mensen met ernstige psychiatrische handicaps.

Een sociaal geriatrisch zorgcircuitie (12Kb)
"Een op het lijf van een SPV geschreven werkterrein"
Jan Smit
Auteur schrijft over een sociaal geriatrisch zorgcircuit in Friesland.
Hij begint met een kritische noot naar de SPV collega's. Hebben zij wel recht van spreken als het gaat om intensieve ambulante thuiszorg?

Mediaan (35Kb)
Drie artikelen:

Bericht uit Friesland: Ervaringen van een IPT project II
Ank Pluimgraaff
Aandacht voor dak- en thuislozen met een psychiatrische handicap. Een intensieve thuiszorg project dat zich intensief bezighoudt met thuislozen.

Evaluatiebijeenkomst met cliënten en medewerkers van het project zorgcoördinatie en revalidatie in Amsterdam Centrum/Oud-West
Jet van der Velden, Sjak van den Broek en Leonoor Hermanides-Willenborg
Auteurs beschrijven een opmerkelijke evaluatiebijeenkomst met de cliënten van het zorgcoördinatie en revalidatie project. Deze unieke bijeenkomst waarop 23 cliënten aanwezig waren kan als voorbeeld dienen voor de wijze waarop hulpverleningsinstellingen cliënten daadwerkelijk kunnen betrekken bij zorgontwikkeling.

Op bezoek bij onze oosterburen in Roemenië
Gertjan Wiersma
Een verslag.

Literatuurbespreking (8Kb)
Eèn boekbespreking:

Verpleegkunde volgens het Neuman Systems Model
Gerard Lohuis

Berichten (11Kb)
Aandacht voor:

BIG registratie, oproep van de inspectie voor de Gezondheidszorg aan alle verpleegkundigen
Informatiemiddag VOG-SPV
Weer zin in werk

Wat zie je in die rotklanten? (8Kb)
Gerard Lohuis
Marlieke de Jonge, cliëntdeskundige GGZ Groningen, vond dat het tijd werd om met de werkers uit de verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg te praten over de drijfveren van het werken met wat zij omschrijft als rotklanten.

Verenigingsnieuws (17Kb)
CAO ontwikkelingen
Implementatie nieuwe opleiding SPV.

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16