home

Sociale Psychiatrie / nummer 42

Artikelen SP jaargang 14 / oktober 1995 / nummer 42

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

Sociaal psychiatrische verpleegkunde: VO aan het woord

inhoudsopgave (6Kb), redactioneel (8Kb)

Getraumatiseerde moeders (36Kb)
Hulpverlening aan getraumatiseerde moeders
Joke van Ooijen
Auteur belicht deze moeders in hun ouderrol en de gevolgen, dat een trauma kan hebben voor de opvoeding van kinderen. In dit essay beschrijft zij mogelijke valkuilen
voor de hulpverlener. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld laat zij zien op welke wijze deze valkuilen te vermijden zijn.

Het werken met een noodplan (31Kb)
Een onderdeel in de behandeling van patiënten met stemmingsstoornissen
Annechien de Witt
Auteur gaat in op het gebruik van een noodplan als aanvullend onderdeel in de behandeling. Naast een analyse van de voor- en nadelen van een noodplan beschrijft zij de te hanteren werkwijze zo helder, dat dit voor velen onder u vrijwel direct praktisch bruikbaar wordt.

Agressie en automutilatie (27Kb)
Agressie en automutilatie bij sexueel getraumatiseerde vrouwen stelt veel ulpverleners voor (te) grote problemen
Karie Feddema
Auteur legt een relatie tussen kennis, vaardigheden en attitude van de hulpverlener en het ontstaan van problemen op basis van tegenoverdrachtsreacties. Het essay dwingt tot reflectie op het eigen handelen bij de confrontatie met agressie en automutilatie.

Mediaan (16Kb)
Één artikel:

Bericht uit Friesland: Ervaringen van een IPT project
Sjouke Winia en Henk Hiemstra
Door auteurs worden ervaringen opgetekend in een snel groeiende ontwikkeling binnen de sociale psychiatrie; de intensieve psychiatrische thuiszorg. Aan de hand van zeer beeldende casuïstiek maken zij de lezer deelgenoot van de dagelijkse praktijk van deze vorm van praktische sociale psychiatrie en op welke wijze daarbinnen wordt gestreefd naar een zo optimaal mogelijk functioneren van mensen met psychiatrische beperkingen in de leefomgeving van hun keuze.

Literatuurbespreking (11Kb)
Eèn boekbespreking:

Praten en pillen
Godelieve van Zijl

Berichten (9Kb)
Aandacht voor:

• Draaiboek Marokkaanse vrouwen
• Zorgvernieuwing in de GGZ
• Zorg aan BUITENL"anders"
• Ouderenpsychiatrie, een jong terrein

Uit den lande (14Kb)
Twee artikelen:

De SPV en de kunst van het motorrijden
Carla Raben
Een prachtige symboliek over de verpleegkundige in de sociale psychiatrie.

Onderzoek SPV-en
NFGV
Nieuwsbericht van het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid (NFGV) het onderzoek naar sociaal psychiatrisch verpleegkundigen.

Verenigingsnieuws (10Kb)
Netwerkvorming
CAO ontwikkelingen

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16